Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
"Aktywność szansą na lepsze jutro" Drukuj

MOPS przystąpił do realizowania projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wartość projektu 1.539.637 zł.

MOPS przystąpił do realizowania projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wartość projektu 897.123 zł.

Projekty są współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.