Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Działania środowiskowe - rok 2019 Drukuj

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu listopadzie 2019 roku

I. Punkty konsultacyjne: 54

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 10 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 3, ZPS 4, ZPS 5,   ZPS 6,  ZPS 7, ZPS 8,  ZPS 9, ZPS 10 /.
 • Punkt konsultacyjny dla mieszkańców prowadzony przez ekspertów ZUS: 8
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 36  w tym:
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i uczniów w PSP Nr 5. ZPS 1
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i uczniów w PSP Nr 34. ZPS 1
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
  • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą z  WUP. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodziców, wychowawców i uczniów w V L.O. ZPS 2
  • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I. ZPS 3
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 19. ZPS 3   
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny  w SM osiedla XV-lecia.  ZPS 5
  • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych.  ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny - Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 6.  ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 5. ZPS 5
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 34. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 5. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” os. XV Lecia. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczne miasto” - osiedle Obozisko. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z os. XV Lecia. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny „ Bezpieczne osiedle XV Lecia”. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczny mieszkaniec”- os. Kaptur. ZPS 6
  • Punkt Informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 9. ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23. ZPS 7
  • Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie. ZPS 7
  • Punkt informacyjny dla osób przebywających w AŚ w Radomiu. ZPS 3 i ZPS 8
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8
  • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w sprawach dotyczących Policji i pomocy społecznej.  ZPS  8
  • Punkt konsultacyjny dla bezrobotnych – z doradcą zawodowym z WUP. ZPS  9
  • "Razem dla rodziny" - Punkt konsultacyjno-wspierający dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i uczniów PSP Nr 31. ZPS  9
  • Punkt Doradczo- Konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał". ZPS  10
  • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny  dla mieszkańców bloków przy ul. Marii Gajl. OSL, ZPS 3 , ZPP
  • Punkt Konsultacyjno – Informacyjnego dla mieszkańców bloków przy ul. K. Mroza. OSL, ZPS 5 , ZPP

 

II. Grupy : 4 grupy, w tym : 2 edukacyjne  2 grupy wsparcia

 • Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, substancji psychoaktywnych „Edukacja, profilaktyka, świadomość”. ZPS 2  
 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności". ZPS 3  
 • Grupa edukacyjna dla rodziców wychowujących dzieci w zakresie podwyższenia kompetencji wychowawczych . ZPS 8
 • „Druga młodość 60+”- grupa wsparcia dla seniorów – warsztaty kulinarne w restauracji "Gruszki na wierzbie".  ZPS 9

 

III. Inne działania:

 • Mini kluby : 3   
  • Mini Klub Seniora.   ZPS 3
  • Klubik Seniora – skierowany do seniorów  ul. Mroza.  ZPS 5  oraz ZPR i OSL   
  • Mini Klub Seniora „W sile wieku”. ZPS 6

 

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem.
 • "Klinika dobrego słuchania" poradnictwo psychologiczne indywidualne.
 • "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" zajęcia integracyjne dla mieszkańców DPS ul. Struga 88.
 • Zabawa Andrzejkowa w Klubie Kwadrat w dniu 29.11.2019.

 

ZPS  Nr 2

 • Program współpracy MOPS i ZUS-u na rzecz mieszkańców miasta Radomia „Bliżej ZUS”. Celem programu jest zwiększenie dostępności oferty ZUS dla mieszkańców miasta przez utworzenie punktów informacyjnych w ZPS.
 • Festyn integracyjny pod hasłem „ Andrzejki na sportowo” dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia zorganizowany w V L.O dla dzielnicy Śródmieście.

 

ZPS Nr 3

 •  „Ostre cięcie”  - bezpłatne usługi fryzjerskie dla klientów.
 • Organizacja „Zabawy Andrzejkowej” w PSP nr 19.

 

ZPS Nr 4

 • Obchody "Święta Niepodległości"- spotkanie mieszkańców z dzielnicy Planty z uczniami z Bursy Szkolnej Nr 5 w Klubie osiedlowym "Igrek" (wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych).
 • Obchody "Święta Niepodległości"- spotkanie mieszkańców dzielnicy "Wośniki" w sali przy Kościele pw. Opatrzności Bożej ul. Skrajna 5 (rekonstrukcja bitwy, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych).

 

ZPS  Nr 5

 • Zbiórka art. przemysłowych dla schroniska dla bezdomnych zwierząt.

 

ZPS  Nr 6

 • Spotkanie z dzielnicowym i pracownikami socjalnymi pt. „Bezpieczny senior” dla mieszkańców osiedla Śródmieście i XV-Lecia.
 • Spotkanie z dzielnicowym i pracownikami socjalnymi pt. „Metoda na wnuczka” dla mieszkańców osiedla XV-Lecia.
 • Zabawa Andrzejkowa dla dzieci z Miasta Kazimierzowskiego.
 • Spotkanie Liderów osiedla XV Lecia.

 

ZPS  Nr 7

 • Usługi fryzjerskie „Dbam o swój wygląd”.
 • Wyjście z dziećmi na basen Neptun.

 

ZPS  Nr 8

 • Obchody "Święta Niepodległości"- spotkanie mieszkańców dzielnicy "Wośniki" w sali przy Kościele pw. Opatrzności Bożej ul. Skrajna 5 (rekonstrukcja bitwy, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych).

 

ZPS Nr 9

 • "Świadomy i bezpieczny senior – cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów" –spotkanie z pielęgniarką. 
 • Pogotowie rowerowe – projekt dot. wsparcia klientów ZPS Nr 9 w zakresie bezpłatnej naprawy rowerów, we współpracy z firmą RODEX .
 • "Edukacja w grupie dla osób bezrobotnych" - projekt edukacyjny we współpracy z WUP Filią w Radomiu skierowany do osób bezrobotnych, klientów MOPS .
 • "Startujemy – mój wybór drogi zawodowej" – projekt edukacyjny we współpracy z OHP skierowany do młodzieży w wieku 15-18 lat.

 

ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP Nr 17
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP Nr 21
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów

 

Działania ZPR i OSL

 • Organizacja spotkania informacyjno-integracyjno-wspierającego z wolontariuszami MOPS, działającymi w Klubie Wolontariusza ,,Przyjaciele'' .
 • Udział w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych, działającego w M.O.K ,,Amfiteatr-Scena Obozisko'' .
 • Realizacja akcji ,,Kartki urodzinowe dla wolontariuszy'' - przekazanie życzeń w wersji papierowej wolontariuszom z Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele''- akcja całoroczna.
 • Organizacja spotkania obywatelskiego dla mieszkańców przy ul. Odlewniczej.
 • Współorganizacja zabawy Andrzejkowej zorganizowanej dla dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej ,,Bezpieczna Przystań'' SCM ,,Arka'' na osiedlu przy ul. Marii Gajl.
 • Współorganizacja zabawy Andrzejkowej zorganizowanej dla dzieci w Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej ,,FAN-FARA'' przy ul. Rwańskiej 6 ( z ZPS nr 6).
 • Organizacja  Wieczorku Andrzejkowego w ramach spotkania Klubiku Seniora, przy ul. K. Mroza 7/9 m. 10 ( z ZPS nr 5).
 • Współorganizacja zabawy Andrzejkowej zorganizowanej dla członków KON i członków Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele''

 

 

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu październiku 2019 roku

I. Punkty konsultacyjne: 52

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 10 / ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3, ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6, ZPS 7, ZPS 8, ZPS 9, ZPS 10 /.
 • Punkt konsultacyjny dla mieszkańców prowadzony przez ekspertów ZUS: 8
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 34 w tym:
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i uczniów w PSP Nr 5 ZPS 1
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i uczniów w PSP Nr 34 ZPS 1
  • Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych "Szukam pracy". ZPS 1
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
  • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą z WUP. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodziców, wychowawców i uczniów w V L.O. ZPS 2
  • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I. ZPS 3
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny w SM osiedla XV-lecia. ZPS 5
  • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny - Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych . ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 6. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 5. ZPS 5
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 34. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 5. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” os. XV Lecia. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczne miasto” - osiedle Obozisko. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z os. XV Lecia. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny „ Bezpieczne osiedle XV Lecia”. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczny mieszkaniec”- os. Kaptur. ZPS 6
  • Punkt Informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS 7
  • Punkt informacyjny dla osób przebywających w AŚ w Radomiu. ZPS 3 i ZPS 8
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 8
  • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w sprawach dotyczących Policji i pomocy społecznej. ZPS 8
  • Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 9
  • "Razem dla rodziny" - Punkt konsultacyjno-wspierający dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i uczniów PSP Nr 31. ZPS 9
  • Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem alkoholowym "Poczuj się znów ze sobą dobrze". ZPS 10
  • Punkt Doradczo- Konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał". ZPS 10
  • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla mieszkańców bloków przy ul. Marii Gajl OSL, ZPS 3 , ZPP.
  • Punkt Konsultacyjno – Informacyjnego dla mieszkańców bloków przy ul. K. Mroza OSL, ZPS 5 , ZPP.


II. Grupy : 5 grup, w tym : 3 edukacyjne 2 grupy wsparcia

 • Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci zagrożonych problemem uzależnienia od narkotyków i substancji psychoaktywnych „ Edukacja, profilaktyka, świadomość”. ZPS 2
 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją "Pokonajmy Trudności". ZPS 3
 • Grupa edukacyjna dla rodziców wychowujących dzieci w zakresie podwyższenia kompetencji wychowawczych . ZPS 8
 • „Druga młodość 60+”- grupa wsparcia dla seniorów – warsztaty kulinarne w restauracji "Gruszki na wierzbie". ZPS 9
 • Grupa Edukacyjna "Pokolenia" dla dziadków, rodziców dzieci z (10 rodzin korzystających z pomocy z osiedli Borki, Żakowice, Południe i Potkanów). ZPS 10


III. Inne działania:

 • Mini kluby : 3
  • Mini Klub Seniora. ZPS 3
  • Klubik Seniora – skierowany do seniorów ul. Mroza ZPS 5 oraz ZPR i OSL
  • Mini Klub Seniora „W sile wieku”. ZPS 6


ZPS Nr 1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem.
 • "Klinika dobrego słuchania" poradnictwo psychologiczne indywidualne.
 • "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" zajęcia integracyjne dla mieszkańców DPS ul. Struga 88  - z uwagi na duże zainteresowanie i sprzyjające warunki powtórzono wyjazd na grzybobranie.


ZPS Nr 2

 • Wdrożenie Programu współpracy MOPS i ZUS-u na rzecz mieszkańców miasta Radomia „Bliżej ZUS”. Celem programu jest zwiększenie dostępności oferty ZUS dla mieszkańców miasta przez utworzenie punktów informacyjnych w ZPS.


ZPS Nr 3

 • „Ostre cięcie” - bezpłatne usługi fryzjerskie dla klientów.
 • „Sprzątanie Świata” - w lesie nad rzeką Pacynką.


ZPS Nr 6

 • Prelekcja pt. „Czujnik gazu” dla mieszkańców osiedla Śródmieście oraz XV – Lecia.
 • Prelekcja „Metoda na wnuczka” dla mieszkańców Śródmieścia oraz XV – Lecia.
 • Prelekcja „Udzielanie pierwszej pomocy” dla mieszkańców Chrześcijańskiego Hostelu
 • Spotkanie integracyjne Seniorów z osiedla XV-Lecia.
 • Spotkanie z dzielnicowym „Poznaj pracę dzielnicowego” dla dzieci z osiedla XV-Lecia.
 • Spotkanie Liderów osiedla XV Lecia.

ZPS Nr 7

 • „Jump World sport w podskokach” - wyjście z dziećmi do parku trampolin.

ZPS Nr 8

 • Uroczystość z okazji Dnia Seniora w ramach współpracy z Klubem Seniora Kazimierzówka.

ZPS Nr 9

 • "Świadomy i bezpieczny senior – cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów" –spotkanie - zabawy i quizy na temat Unii Europejskiej.
 • "Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemami opiekuńczo-wychowawczymi" .
 • Pogotowie rowerowe – projekt dot. wsparcia klientów ZPS Nr 9 w zakresie bezpłatnej naprawy rowerów, we współpracy z firmą RODEX .
 • "Czynni w kulturze" - edukacyjno-integracyjne spotkania warsztatowe, realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna w porozumieniu z MOPS, warsztaty w Muzeum Wsi Radomskiej.


ZPS Nr 10

 • Dzień Osób Starszych w DK Borki
 • Prelekcja na temat bezpieczeństwa osób starszych i samotnych w Klubie Osiedlowym Południe
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP Nr 17
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP Nr 21
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów

 

Działania ZPR i OSL

 • Organizacja spotkania informacyjno-integracyjno-wspierającego z wolontariuszami MOPS, działającymi w Klubie Wolontariusza ,,Przyjaciele'' .
 • Organizacja i udział w ognisku integracyjnym mieszkańców bloków przy ul. M. Gajl w Radomiu pt. "Święto pieczonego ziemniaka”.
 • Udział w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych, działającego w M.O.K ,,Amfiteatr-Scena Obozisko'' .
 • Realizacja akcji ,,Kartki urodzinowe dla wolontariuszy'' - przekazanie życzeń w wersji papierowej wolontariuszom z Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele''- akcja całoroczna.

 

 

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu lipcu 2019 roku

I. Punkty konsultacyjne: 18
 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 6 / ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3, ZPS 4, ZPS 7, ZPS 8 /.
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 12 w tym:
  • Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych "Szukam pracy". ZPS 1
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
  • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą z WUP. ZPS 2
  • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I. ZPS 3
  • Punkt informacyjny dla osób przebywających w AŚ w Radomiu. ZPS 3 i ZPS 8
  • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 8

 

II. Grupy : 5 grup, w tym : 2 edukacyjne 2 grupy wsparcia

 • Edukacyjna grupa wsparcia dla osób dorosłych przybliżająca problematykę uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia „ Mam świadomość , mam wybór”.
 • Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci zagrożonych problemem uzależnienia od narkotyków i substancji psychoaktywnych „ Edukacja, profilaktyka, świadomość”.
 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją "Pokonajmy Trudności". ZPS 3
 • Grupa edukacyjna dla rodziców wychowujących dzieci w zakresie podwyższenia kompetencji wychowawczych . ZPS 8
 • Grupa Edukacyjna "Pokolenia" dla dziadków, rodziców dzieci z (10 rodzin korzystających z pomocy z osiedli Borki, Żakowice, Południe i Potkanów). ZPS Nr 10

 

III. Inne działania:

 • Mini kluby : 4
  • Mini Klub Seniora. ZPS 3
  • Klubik Seniora – skierowany do seniorów ul. Mroza ZPS 5 oraz ZPR i OSL
  • Akademia Aktywnego Seniora – mini klubik dla seniorów z osiedla Michałów. ZPS 5
  • Mini Klub Seniora „W sile wieku”. ZPS 6


ZPS Nr 1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem.
 • "Klinika dobrego słuchania" poradnictwo psychologiczne indywidualne.
 • Warsztaty edukacyjno - plastyczne dla dzieci "Pomagajmy zwierzętom" realizowany w we współpracy w osiedlowym klubem "Kwadrat" dzieci wykonywały z materiałów z recyklingu budki dla zwierząt i zabawki, które zostały przekazane do schroniska w Radomiu.
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom realizowane we współpracy z klubem "Kwadrat" - wycieczki z dziećmi do ciekawych miejsc (Trickorama, Muzeum Rowerów Polskich, Centrum Nauki ATOM, park linowy GEKON) – projekty pod nazwą "Wakacje z przygodą" i "Wakacje w mieście".


ZPS Nr 2

 • Zajęcia sportowe dla dzieci „W zdrowym ciele zdrowy duch” – nauka tenisa ziemnego we współpracy AG TENIS Chorzowska.

ZPS Nr 3

 • „Wakacje w mieście” - zajęcia ruchowe dla dzieci z Gołębiowa.
 • „Ostre cięcie” - bezpłatne usługi fryzjerskie dla klientów.
 • „Piękny usług”- bezpłatne usługi stomatologiczne dla klientów.
 • „Ognisko dla seniorów”
 • „Zajęcia ruchowe na powietrzu” - organizacja zabaw dla dzieci.


ZPS Nr 4

 • Warsztaty kulinarne dla mieszkanek Radomia korzystających z pomocy społecznej prowadzone przez ZPS 4 i ZPS 8 w "Leśnym Dworze" .
 • "Wesołe środy" przy świetlicy "Kocur" ul. Wośnicka 34a - zorganizowano gry, zabawy, konkursy dla dzieci i młodzieży.
 • "Wesołe piątki" na placu między blokami przy ul. Dowkontta 4, Planty 7 i Broni 1A 4. zorganizowano gry, zabawy, konkursy dla dzieci i młodzieży .


ZPS Nr 5

 • Zbiórka żywności i kocy dla schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 • Warsztaty kreatywne dla dzieci w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia.


ZPS Nr 6 i OSL

 • Piknik rodzinny pod hasłem „Powitanie Lata” dla mieszkańców Miasta Kazimierzowskiego.

 

ZPS Nr 8

 • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego połączone z poradnictwem indywidualnym we współpracy z OHP Radom.
 • W ramach programu „Bloki” festyn rodzinny.
 • „Wakacje z mamą i tatą”- działanie skierowane do rodziców z dziećmi wyjście do Castoramy – zajęcia Majsterkowo.
 • „Wakacje z mamą i tatą”- działanie skierowane do rodziców z dziećmi- zabawa integracyjna i grill w Arce.


ZPS Nr 9

 • Zdrowy, świadomy i bezpieczny senior – cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów –spotkanie przy muzyce, tzw. biesiada, w sali parafialnej przy parafii Św. Stefana w Radomiu.
 • "Pogotowie Rowerowe" – wydano 5 skierowań, uprawniających do bezpłatnej naprawy roweru.
 • "Wesołe Piątki" – gry i zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu, przy ul. Kwiatkowskiego.


Działania ZPR i OSL

 • Organizacja spotkania z liderami osiedla socjalnego przy ul. Marii Gajl w Radomiu, dotyczącego realizacji projektu pt. ,,Przystanek - łączymy pokolenia", wygranego przez Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza w konkursie zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Organizacja spotkania z liderami osiedla socjalnego przy ul. Wernera w Radomiu, dotyczącego realizacji projektu pt. ,,Przystanek - łączymy pokolenia", wygranego przez Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza w konkursie zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Współorganizacja spotkania z liderami osiedli socjalnych przy ul. Mroza, ul. Wernera 8 oraz ul. Marii Gajl, dotyczącego szczegółowych ustaleń oraz podziału zadań przy realizacji projektu pt. ,,Przystanek - łączymy pokolenia", wygranego przez Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza w konkursie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.wygranego. Spotkanie odbyło się w Klubie Środowiskowym przy ul. Kazimierza Mroza 7/9 m.10 w Radomiu.
 • Organizacja trzech spotkań obywatelskich z mieszkańcami osiedla socjalnego przy ul. Odlewniczej, dotyczącego szczegółowych ustaleń oraz podziału zadań podczas realizacji projektu pt. ,,Sportowy Potkanów”, wygranego przez mieszkańców w/w osiedla w Budżecie Obywatelskim w 2018 roku - realizacja projektu 2019 rok na terenie ul. Odlewniczej (przy placu zabaw).
 • Organizacja ,,Kocykowego Miasteczka” dla dzieci z bloku socjalnego przy ul. Wernera 8 w Radomiu.
 • Organizacja ,,Kocykowego Miasteczka” dla dzieci z bloków socjalnych przy ul. Kazimierza Mroza w Radomiu.
 • Organizacja ,,Kocykowego Miasteczka” dla dzieci z bloków socjalnych przy ul. Kazimierza Mroza w Radomiu – projekcja filmu pt. ,,Piękna i Bestia” ze słodkim poczęstunkiem, zorganizowanej w Klubie Środowiskowym przy ul. Mroza.
 • Organizacja całodniowej wycieczki do Kazimierza Dolnego dla wolontariuszy z Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele”.
 • Kontynuacja akcji ,,Kartki urodzinowe dla wolontariuszy'' - przekazanie życzeń w wersji papierowej wolontariuszom z Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele'' - akcja całoroczna. 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu marcu 2019 roku

I. Punkty konsultacyjne: 41  

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 10 /  ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 3, ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6, ZPS 7, ZPS 8, ZPS 9, ZPS 10 /.
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 31  w tym:
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów w PSP Nr 34. ZPS 1
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów w PSP Nr 5. ZPS 1
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
  • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą z  WUP. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodziców, wychowawców i uczniów uczęszczających do V L.O. ZPS 2
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów oraz wychowawców uczniów uczęszczających do PSP nr 19.  ZPS 3
  • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjny dla osób przebywających w AŚ w Radomiu. ZPS 3 i ZPS 8
  • Punktu konsultacyjno – informacyjnego dla mieszkańców  ul. Marii Gajl. ZPS 5 i ZPR i OSL 
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5
  • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 6.  ZPS 5
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców ul. Mroza. ZPS 5 i ZPR i OSL 
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczne miasto” - os. Obozisko ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 5. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 34. ZPS 6
  • Punkt „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” - os. XV Lecie. ZPS 6
  • Punkt Informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczny mieszkaniec” - os. Kaptur. ZPS 6
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP nr 4.  ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działających w PSP 9.  ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS 7 
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23.  ZPS 7 
  • Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie.  ZPS 7
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8
  • "Razem dla rodziny" - Punkt konsultacyjno-wspierający dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i uczniów PSP Nr 31 ZPS  9
  • Punkt doradczo- konsultacyjny dla kobiet bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał".  ZPS 10

 

II. Grupy : 9 grup, w tym : 7 edukacyjnych i  2 grupy wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności". ZPS 3  
 • Grupa edukacyjna "Zdążyć przed karetką" spotkania dotyczące chorób cywilizacyjnych.  ZPS 4  
 • Grupa wsparcia  "Stop marginalizacji osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych". ZPS 4  
 • Grupa edukacyjna „Splot artystyczny ludzi kreatywnych”, warsztaty.  ZPS 6  
 • „Druga młodość 60+”- grupa wsparcia dla seniorów.  ZPS Nr 9
 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie". ZPS Nr 9
 • "Startujemy – mój wybór drogi zawodowej" – projekt edukacyjny we współpracy z OHP skierowany do młodzieży w wieku 15-18 lat. ZPS Nr 9
 • "Edukacja w grupie dla osób bezrobotnych" - projekt edukacyjny we współpracy z WUP Filią w Radomiu skierowany do osób bezrobotnych, klientów MOPS. ZPS Nr 9
 • Grupa Edukacyjna "Pokolenia" dla dziadków, rodziców dzieci z (10 rodzin korzystających z pomocy z osiedli Borki, Żakowice, Południe i Potkanów). ZPS Nr 10

 

III. Inne działania:

 • Mini kluby : 3   
  • Mini Klub Seniora.   ZPS 3
  • Klubik Seniora – skierowany do seniorów  ul. Mroza  ZPS 5  oraz ZPR i OSL   
  • Akademia Aktywnego Seniora –  mini klubik dla seniorów z osiedla Michałów ZPS 5 

 

 

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem.
 • Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu, w ramach projektu w marcu pracownicy socjalni włączyli się w organizację Międzynarodowego Dnia Kobiet w dniu 08.03.2019 pomagając przy wręczaniu ręcznie wykonanych kwiatów mieszkankom DPS.
 • 27.03.2019 występ artystyczny dla mieszkańców DPS ul. Struga 88  w wykonaniu dzieci ze Stowarzyszenia "Budujemy Przystań", dzieci niepełnosprawne zaprezentowały swoje talenty, a mieszkańcy DPS mogli aktywnie spędzić czas.
 • Zajęcia wyrównawcze dla ucznia szkoły podstawowej z języka angielskiego i matematyki - od X 2018 do VI 2019 zajęcia 2 razy w tygodniu prowadzone przez wolontariusza pozyskanego przez pracownika socjalnego.
 • "Klinika dobrego słuchania" poradnictwo psychologiczne indywidualne.

 

ZPS Nr 4

 • ,,Przystanek piękna - dzień dobry wiosno" warsztaty makijażu i pielęgnacji twarzy skierowane do kobiet z ZPS 4 w wieku 30-50 lat, grupa 8 osób, spotkanie odbyło się w świetlicy ZPS 4

 

ZPS  Nr 6

 • Spotkanie Liderów XV Lecia.
 • Usługi fryzjerskie „Fryzuś” w siedzibie Zespołu.
 • Spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla Pań z grupy wsparcia „Splot artystyczny ludzi kreatywnych” oraz osób niepełnosprawnych z os. XV Lecie.

 

ZPS  Nr 7

 • Cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców dotyczący zagrożeń dla dzieci.
 • Usługi fryzjerskie „Dbam o swój wygląd”.

 

ZPS  Nr 8

 • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego połączone z poradnictwem indywidualnym realizowane 26 lutego br. we współpracy z OHP Radom.  
 • W ramach programu „BLOKI” we współpracy z „Centrum Wolanowska”  odbyło się spotkanie obywatelskie z mieszkańcami bloków dot. „Budżetu obywatelskiego 2019”.

 

ZPS Nr 9

 • Pogotowie rowerowe – projekt dotyczy wsparcia klientów w zakresie bezpłatnej naprawy rowerów, we współpracy z firmą RODEX .
 • "Warsztaty wychowawcze dla rodzin z dziećmi" przy współpracy z PP Nr 9.
 • "Świadomy i bezpieczny senior – cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów" – w marcu – spotkanie edukacyjne na temat profilaktyki cukrzycy w Parafii Św. Stefana.
 • "Ekonomia społeczna – aktywizujemy do działania" – – w marcu w siedzibie Stowarzyszenia Nowe Perspektywy ul. Lubońskiego 2 w Radomiu zorganizowano dla osób bezrobotnych spotkanie edukacyjne (prelekcja i warsztaty) z zakresu ekonomii społecznej i liderostwa we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP Nr 17.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP Nr 21.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów.
 • Stowarzyszenie Słoneczny Dom w partnerstwie z MOPS realizuje projekt " Przystań - miejscem wsparcia dziecka i rodziny" finansowany ze środków FIO. W ramach projektu  w dzielnicy Potkanów organizowane są:
  • Warsztaty Stary Kredens Babci Krysi dla dzieci i dorosłych ramach programu profilaktycznego „Możemy Inaczej”.
 
 
Działania ZPR i OSL
 • Kontynuacja udziału w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych działającego w MOK ,,Scena Obozisko'' przy ul. Śniadeckich 2 w Radomiu w czwartki.
 • Kontynuacja projektu socjalnego, pt. "SOS dla ucznia" – korepetycje odbywają się na terenie MOPS w Radomiu, ul. Limanowskiego 134.
 • Spotkanie informacyjno-integracyjno-wspierające z wolontariuszami MOPS działającymi w Klubie Wolontariusza ,,Przyjaciele''.
 • Kontynuacja akcji ,,Kartki urodzinowe dla wolontariuszy'' - przekazanie życzeń w wersji papierowej wolontariuszom z Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele'' - akcja całoroczna ( w marcu  wysłano 5 kartek urodzinowych).
 • Organizacja spotkania obywatelskiego dla mieszkańców ul. Wernera 8 dotyczącego rozmów na temat podejmowanych w najbliższym czasie działań na osiedlu, Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 oraz wzięcia udziału w Konkursie FIO Mazowsze Lokalnie 2019.
 • Organizacja spotkania obywatelskiego dla mieszkańców ul. Marii Gajl, dotyczącego rozmów na temat podejmowanych w najbliższym czasie działań na osiedlu, Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 oraz wzięcia udziału w Konkursie FIO Mazowsze Lokalnie 2019.
 • Współorganizacja i udział w zabawie integracyjnej zorganizowanej dla dzieci z osiedli przy ul. M. Gajl, Wernera z okazji pierwszego Dnia Wiosny-kultywowanie tradycji ludowej-topienie marzanny.

 

 

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu lutym 2019 roku 

I. Punkty konsultacyjne: 40  

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 10 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 3, ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6, ZPS 7, ZPS 8, ZPS 9, ZPS 10 /.
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 30  w tym:
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów w PSP Nr 34. ZPS 1
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów w PSP Nr 5. ZPS 1
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
  • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym WUP. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodziców, wychowawców i uczniów uczęszczających do V L.O. ZPS 2
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów oraz wychowawców uczniów uczęszczających do PSP nr 19.  ZPS 3
  • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjny dla osób przebywających w AŚ w Radomiu ZPS 3 i ZPS 8
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5
  • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 6.  ZPS 5
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców ul. Mroza. ZPS 5 i ZPR i OSL  
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczne miasto” - os. Obozisko ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 5. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 34. ZPS 6
  • Punkt „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” - os. XV Lecie. ZPS 6
  • Punkt Informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP nr 4.  ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działających w PSP 9.  ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS 7 
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23.  ZPS 7 
  • Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie.  ZPS 7
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8
  • Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych – spotkania z doradcą zawodowym z WUP. ZPS  9
  • "Razem dla rodziny" - Punkt konsultacyjno-wspierający dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i uczniów PSP Nr 31 ZPS  9
  • Punkt Doradczo- Konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał".  ZPS 10

 

II. Grupy : 7 grup, w tym : 5 edukacyjnych i  2 grupy wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności". ZPS 3  
 • Grupa edukacyjna "Zdążyć przed karetką" spotkania dotyczące chorób cywilizacyjnych.  ZPS 4  
 • Grupa edukacyjna „Splot artystyczny ludzi kreatywnych”, warsztaty.  ZPS 6  
 • Grupa informacyjno – edukacyjna adresowana do osób współuzależnionych. ZPS 8
 • „Druga młodość 60+”- grupa wsparcia dla seniorów.  ZPS Nr 9
 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie". ZPS Nr 9
 • Grupa Edukacyjna "Pokolenia" dla dziadków, rodziców dzieci z (10 rodzin korzystających z pomocy z osiedli Borki, Żakowice, Południe i Potkanów). ZPS Nr 10

 

III. Inne działania:

 • Mini kluby : 3   
  • Mini Klub Seniora.   ZPS 3
  • Klubik Seniora – skierowany do seniorów  ul. Mroza  ZPS 5  oraz ZPR i OSL   
  • Akademia Aktywnego Seniora –  mini klubik dla seniorów z osiedla Michałów ZPS 5 

 

 

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem.
 • Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu, w ramach projektu w styczniu pracownicy socjalni włączyli się w organizację koncertu skrzypka..
 • Zajęcia wyrównawcze dla ucznia szkoły podstawowej z języka angielskiego i matematyki - od X 2018 do VI 2019 zajęcia 2 razy w tygodniu prowadzone przez wolontariusza pozyskanego przez pracownika socjalnego.
 • Zorganizowanie czasu wolnego dzieci w ferie zimowe 2019 "Ferie bez nudy" - zajęcia w pierwszym tygodniu ferii od 05.02.2019 do 07.02.2019 wspólnie z klubem osiedlowym "Kwadrat".
 • Obchody Dnia Zakochanych pracownicy socjalni pomagali w przygotowywaniu Walentynek dla mieszkańców DPS ul. Struga 88
 • "Klinika dobrego słuchania" poradnictwo psychologiczne indywidualne.

 

ZPS Nr 2

 • Zabawa Noworoczna dla dzieci w wieku szkoły podstawowej z dzielnicy Śródmieście w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Słowackiego 17 .
 • Zabawa Karnawałowa dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy Śródmieście w dniu w Publicznym Przedszkolu Nr 4 ul. Kilińskiego 20 .

 

ZPS Nr 3

 • Projekt „Paczka Dla Seniora” wytypowano jedną osobę w wieku 65 lat, na rzecz której pracownik socjalny pozyskuje sponsorów, którzy przekazują na rzecz tej osoby drobne produkty np. do higieny osobistej.

 

ZPS 4:

 • "Stop marginalizacji osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych" spotkanie w Osiedlowym Domu Kultury "Borki" współrealizowane z ZPS nr 10 i Komendą Miejską Policji

 

ZPS 5

 • Warsztaty kreatywne w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia skierowany do dzieci z osiedla Michałów.
 • Pokaz naukowy w Centrum Nauki Atom – skierowany do dzieci z osiedla Michałów.

 

ZPS  Nr 6

 • Spotkanie Liderów XV Lecia.
 • Usługi fryzjerskie „Fryzuś” w siedzibie Zespołu.
 • Zabawa Karnawałowa w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” dla dzieci z os. XV Lecie i os. Obozisko.
 • Spotkanie przy pączku w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” dla mieszkańców os. Obozisko i os. XV Lecie.

 

ZPS  Nr 7

 • Cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców dotyczący zagrożeń dla dzieci.
 • Usługi fryzjerskie „Dbam o swój wygląd”.

 

ZPS  Nr 8

 • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego połączone z poradnictwem indywidualnym realizowane 26 lutego br. we współpracy z OHP Radom.  
 • W ramach programu „BLOKI” we współpracy z „Centrum Wolanowska”  odbyło się spotkanie obywatelskie z mieszkańcami bloków dot. „Budżetu obywatelskiego 2019”.

 

ZPS Nr 9

 • Pogotowie rowerowe – projekt dotyczy wsparcia klientów w zakresie bezpłatnej naprawy rowerów, we współpracy z firmą RODEX .
 • "Warsztaty wychowawcze dla rodzin z dziećmi" przy współpracy z PP Nr 9.
 • Zabawa Karnawałowa dla seniorów – zabawa dla ponad 100 seniorów w dniu w DK Idalin ul. Bluszczowa 4/8 w Radomiu.
 • "Godzina dla rozrywki w kręgielni" – wycieczka 16 dzieci z osiedli: Glinice, Idalin, Dzierzków, Długojów, Janiszpol do Kręgielni w Centrum Rozrywki MK Bowling.
 • "Wycieczka z dziećmi na wystawę budowli z klocków lego"- wycieczka 12 dzieci z osiedli: Glinice, Idalin, Dzierzków, Długojów, Janiszpol na wystawę budowli z klocków lego w Galerii Słonecznej.

 

ZPS Nr 10

 • Spotkanie edukacyjne "Bezpieczny Senior" w DK Borki
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP Nr 17.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP Nr 21.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów.
 • Stowarzyszenie Słoneczny Dom w partnerstwie z MOPS realizuje projekt " Przystań - miejscem wsparcia dziecka i rodziny" finansowany ze środków FIO. W ramach projektu  w dzielnicy Potkanów organizowane są:
  • Warsztaty Stary Kredens Babci Krysi dla dzieci i dorosłych ramach programu profilaktycznego „Możemy Inaczej”.

 

 

Działania ZPR i OSL

 • Kontynuacja udziału w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych działającego w MOK ,,Scena Obozisko'' przy ul. Śniadeckich 2 w Radomiu w czwartki.
 • Kontynuacja projektu socjalnego, pt. "SOS dla ucznia" – korepetycje odbywają się na terenie MOPS w Radomiu, ul. Limanowskiego 134.
 • Spotkanie informacyjno-integracyjno-wspierające z wolontariuszami MOPS działającymi w Klubie Wolontariusza ,,Przyjaciele''.
 • Kontynuacja akcji ,,Kartki urodzinowe dla wolontariuszy'' - przekazanie życzeń w wersji papierowej wolontariuszom z Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele'' - akcja całoroczna ( w lutym wysłano 1 kartkę urodzinową).
 • Realizacja projektu socjalnego pt. ,,Spotkajmy się w ferie...''-organizacja i urozmaicenie czasu wolnego dzieci podczas ferii zimowych, 04.02.2019-08.02.2019 roku.
 • Współorganizacja i udział w Walentynkowych warsztatach plastycznych dla dzieci z bloków przy ul. Marii Gajl w Radomiu zorganizowanej we współpracy ze Świetlicą Socjoterapeutyczną ,,Bezpieczna Przystań'' SCM ,,Arka''.

 

 

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu styczniu 2019 roku


I. Punkty konsultacyjne: 38
 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 9 / ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3, ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6, ZPS 7, ZPS 8, ZPS 10 /.
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 29 w tym:
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów w PSP Nr 34. ZPS 1
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów w PSP Nr 5. ZPS 1
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
  • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym WUP. ZPS 2
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów oraz wychowawców uczniów uczęszczających do PSP nr 19. ZPS 3
  • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjny dla osób przebywających w AŚ w Radomiu ZPS 3 i ZPS 8
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5
  • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 6. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców ul. Mroza. ZPS 5 i ZPR i OSL
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczne miasto” - os. Obozisko ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 5. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 34. ZPS 6
  • Punkt „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” - os. XV Lecie. ZPS 6
  • Punkt Informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP nr 4. ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działających w PSP 9. ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23. ZPS 7
  • Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie. ZPS 7
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 8
  • Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych – spotkania z doradcą zawodowym z WUP. ZPS 9
  • Punkt Informacyjno- Prasowy dla osób poszukujących zatrudnienia "Zaplanuj swoją karierę". ZPS 10
  • Punkt Doradczo- Konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał". ZPS 10


II. Grupy : 7 grup, w tym : 5 edukacyjnych i 2 grupy wsparcia
 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją "Pokonajmy Trudności". ZPS 3
 • Grupa edukacyjna „Splot artystyczny ludzi kreatywnych”, warsztaty. ZPS 6
 • Grupa edukacyjna „Dla osób bezrobotnych w wieku 20-45 lat”. ZPS 6
 • Grupa informacyjno – edukacyjna adresowana do osób współuzależnionych. ZPS 8
 • „Druga młodość 60+”- grupa wsparcia dla seniorów. ZPS Nr 9
 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie". ZPS Nr 9
 • Grupa Edukacyjna "Pokolenia" dla dziadków, rodziców dzieci z (10 rodzin korzystających z pomocy z osiedli Borki, Żakowice, Południe i Potkanów). ZPS Nr 10


III. Inne działania:
 • Mini kluby : 2
  • Mini Klub Seniora. ZPS 3
  • Klubik Seniora – skierowany do seniorów ul. Mroza ZPS 5 oraz ZPR i OSL

 

 • Zabawy noworoczne zorganizowane we współpracy z partnerami :10
  • zabawa karnawałowa w XI L.O. im. Stanisława Staszica ZPS 1
  • zabawa karnawałowa, w Klubie Osiedlowym Kwadrat. ZPS 1
  • zabawa noworoczna a w V LO im. R. Traugutta. ZPS 2
  • zabawa karnawałowa, w PSP nr 19, ul. Energetyków 10. ZPS 3
  • zabawa choinkowa w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Kościuszki ZPS 4
  • zabawa karnawałowa w Kuźni Artystycznej, ul. Daszyńskiego 5. ZPS 5
  • zabawa karnawałowa w Świetlicy Pod Dobrym Aniołem. ZPS 5
  • zabawa karnawałowa w PSP nr 22, ul. Krucza 2/10. ZPS 8
  • zabawa karnawałowa w Domu Kultury "Idalin", ul. Bluszczowa 4/8. ZPS 9
  • zabawa karnawałowa w Klubie Środowiskowym przy ul. K. Mroza 7/9 m. 10 w Radomiu ZPRiOSL

 

ZPS Nr 1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem.
 • Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu, w ramach projektu w styczniu pracownicy socjalni włączyli się w organizację wspólnego kolędowania z mieszkańcami.
 • Zajęcia wyrównawcze dla ucznia szkoły podstawowej z języka angielskiego i matematyki - od X 2018 do VI 2019 zajęcia 2 razy w tygodniu prowadzone przez wolontariusza pozyskanego przez pracownika socjalnego.
 • Zorganizowanie czasu wolnego dzieci w ferie zimowe 2019 "Wesołe ferie" - zajęcia w pierwszym tygodniu ferii od 28.01.2019 do 01.02.2019 wspólnie z klubem osiedlowym "Kwadrat".
 • Koncert kolęd dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 w wykonaniu dzieci z PSP w Małęczynie
 • Występ artystyczny dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w wykonaniu dzieci z PP Nr 3.

ZPS Nr 2

 • Spotkanie ewaluacyjne Programu dotyczącego współpracy na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym „ Nie jesteś sam- jeśli chcesz możemy Ci pomóc”

ZPS Nr 3

 • Łamigłówki na wesoło – Bezpieczne Ferie

 

ZPS Nr 4:

 • Wspólne kolędowanie o godz. 16.00 w klubie "Igrek" ul Chałubińskiego 12/14.
 • Spotkanie z przedstawicielami PFRON w ramach projektu "STOP marginalizacji osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych".


ZPS Nr 6

 • Spotkanie Liderów XV Lecia.


ZPS Nr 7

 • Cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców dotyczący zagrożeń dla dzieci.
 • Usługi fryzjerskie „Dbam o swój wygląd”.


ZPS Nr 8

 • Spotkanie z przedstawieniem jasełkowym w wykonaniu członków Klubu Seniora "Kazimierzówka" i wspólne kolędowanie w DPS św. Kazimierza ul. Garbarska 35.

ZPS Nr 9

 • Pogotowie rowerowe – projekt dot. wsparcia klientów ZPS Nr 9 w zakresie bezpłatnej naprawy rowerów, we współpracy z firmą RODEX.
 • Gry i zabawy świetlicowe dla dzieci: spotkanie aktywizująco – rozrywkowe, w Zespole Pracy Socjalnej Nr 9.


ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP Nr 17.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP Nr 21.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów.
 • Stowarzyszenie Słoneczny Dom w partnerstwie z MOPS realizuje projekt " Przystań - miejscem wsparcia dziecka i rodziny" finansowany ze środków FIO. W ramach projektu w dzielnicy Potkanów organizowane są:
  • Warsztaty Stary Kredens Babci Krysi dla dzieci i dorosłych ramach programu profilaktycznego „Możemy Inaczej”.


Działania ZPR i OSL

 • Kontynuacja udziału w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych działającego w MOK ,,Scena Obozisko'' przy ul. Śniadeckich 2 w Radomiu w czwartki.
 • Kontynuacja projektu socjalnego, pt. "SOS dla ucznia" – korepetycje odbywają się na terenie MOPS w Radomiu, ul. Limanowskiego 134.
 • Spotkanie informacyjno-integracyjno-wspierające z wolontariuszami MOPS działającymi w Klubie Wolontariusza ,,Przyjaciele''.
 • Kontynuacja comiesięcznego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla mieszkańców bloków przy ul. Marii Gajl
 • Prace przygotowawcze dot. projektu pt. ,,Arkowy Zakątek'' z programu grantowego FIO Mazowsze Lokalnie-współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną ,,Bezpieczna Przystań'' SCM ,,Arka'' przy ul. M. Gajl 24/1
 • Rozpoczęcie akcji ,,Kartki urodzinowe dla wolontariuszy'' - przekazanie życzeń w wersji papierowej wolontariuszom z Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele'' - akcja całoroczna ( w styczniu wysłano 2 karki urodzinowe).