Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Działania środowiskowe - rok 2019 Drukuj

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu marcu 2019 roku 

I. Punkty konsultacyjne: 41  

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 10 /  ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 3, ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6, ZPS 7, ZPS 8, ZPS 9, ZPS 10 /.
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 31  w tym:
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów w PSP Nr 34. ZPS 1
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów w PSP Nr 5. ZPS 1
 • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
 • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
 • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą z  WUP. ZPS 2
 • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodziców, wychowawców i uczniów uczęszczających do V L.O. ZPS 2
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów oraz wychowawców uczniów uczęszczających do PSP nr 19.  ZPS 3
 • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
 • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
 • Punkt informacyjny dla osób przebywających w AŚ w Radomiu. ZPS 3 i ZPS 8
 • Punktu konsultacyjno – informacyjnego dla mieszkańców  ul. Marii Gajl. ZPS 5 i ZPR i OSL 
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5
 • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
 • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 6.  ZPS 5
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców ul. Mroza. ZPS 5 i ZPR i OSL 
 • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczne miasto” - os. Obozisko ZPS 6
 • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 5. ZPS 6
 • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 34. ZPS 6
 • Punkt „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” - os. XV Lecie. ZPS 6
 • Punkt Informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6
 • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczny mieszkaniec” - os. Kaptur. ZPS 6
 • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP nr 4.  ZPS 7
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działających w PSP 9.  ZPS 7
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS 7 
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23.  ZPS 7 
 • Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie.  ZPS 7
 • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8
 • "Razem dla rodziny" - Punkt konsultacyjno-wspierający dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i uczniów PSP Nr 31 ZPS  9
 • Punkt doradczo- konsultacyjny dla kobiet bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał".  ZPS 10

 

II. Grupy : 9 grup, w tym : 7 edukacyjnych i  2 grupy wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności". ZPS 3  
 • Grupa edukacyjna "Zdążyć przed karetką" spotkania dotyczące chorób cywilizacyjnych.  ZPS 4  
 • Grupa wsparcia  "Stop marginalizacji osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych". ZPS 4  
 • Grupa edukacyjna „Splot artystyczny ludzi kreatywnych”, warsztaty.  ZPS 6  
 • Druga młodość 60+”- grupa wsparcia dla seniorów.  ZPS Nr 9
 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie". ZPS Nr 9
 • "Startujemy – mój wybór drogi zawodowej" – projekt edukacyjny we współpracy z OHP skierowany do młodzieży w wieku 15-18 lat. ZPS Nr 9
 • "Edukacja w grupie dla osób bezrobotnych" - projekt edukacyjny we współpracy z WUP Filią w Radomiu skierowany do osób bezrobotnych, klientów MOPS. ZPS Nr 9
 • Grupa Edukacyjna "Pokolenia" dla dziadków, rodziców dzieci z (10 rodzin korzystających z pomocy z osiedli Borki, Żakowice, Południe i Potkanów). ZPS Nr 10

 

III. Inne działania:

 • Mini kluby : 3   
 • Mini Klub Seniora.   ZPS 3
 • Klubik Seniora – skierowany do seniorów  ul. Mroza  ZPS 5  oraz ZPR i OSL   
 • Akademia Aktywnego Seniora –  mini klubik dla seniorów z osiedla Michałów ZPS 5 

 

 

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem.
 • Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu, w ramach projektu w marcu pracownicy socjalni włączyli się w organizację Międzynarodowego Dnia Kobiet w dniu 08.03.2019 pomagając przy wręczaniu ręcznie wykonanych kwiatów mieszkankom DPS.
 • 27.03.2019 występ artystyczny dla mieszkańców DPS ul. Struga 88  w wykonaniu dzieci ze Stowarzyszenia "Budujemy Przystań", dzieci niepełnosprawne zaprezentowały swoje talenty, a mieszkańcy DPS mogli aktywnie spędzić czas.
 • Zajęcia wyrównawcze dla ucznia szkoły podstawowej z języka angielskiego i matematyki - od X 2018 do VI 2019 zajęcia 2 razy w tygodniu prowadzone przez wolontariusza pozyskanego przez pracownika socjalnego.
 • "Klinika dobrego słuchania" poradnictwo psychologiczne indywidualne.

 

ZPS Nr 4

 • ,,Przystanek piękna - dzień dobry wiosno" warsztaty makijażu i pielęgnacji twarzy skierowane do kobiet z ZPS 4 w wieku 30-50 lat, grupa 8 osób, spotkanie odbyło się w świetlicy ZPS 4

 

ZPS  Nr 6

 • Spotkanie Liderów XV Lecia.
 • Usługi fryzjerskie „Fryzuś” w siedzibie Zespołu.
 • Spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla Pań z grupy wsparcia „Splot artystyczny ludzi kreatywnych” oraz osób niepełnosprawnych z os. XV Lecie.

 

ZPS  Nr 7

 • Cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców dotyczący zagrożeń dla dzieci.
 • Usługi fryzjerskie „Dbam o swój wygląd”.

 

ZPS  Nr 8

 • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego połączone z poradnictwem indywidualnym realizowane 26 lutego br. we współpracy z OHP Radom.  
 • W ramach programu „BLOKI” we współpracy z „Centrum Wolanowska”  odbyło się spotkanie obywatelskie z mieszkańcami bloków dot. „Budżetu obywatelskiego 2019”.

 

ZPS Nr 9

 • Pogotowie rowerowe – projekt dotyczy wsparcia klientów w zakresie bezpłatnej naprawy rowerów, we współpracy z firmą RODEX .
 • "Warsztaty wychowawcze dla rodzin z dziećmi" przy współpracy z PP Nr 9.
 • "Świadomy i bezpieczny senior – cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów" – w marcu – spotkanie edukacyjne na temat profilaktyki cukrzycy w Parafii Św. Stefana.
 • "Ekonomia społeczna – aktywizujemy do działania" – – w marcu w siedzibie Stowarzyszenia Nowe Perspektywy ul. Lubońskiego 2 w Radomiu zorganizowano dla osób bezrobotnych spotkanie edukacyjne (prelekcja i warsztaty) z zakresu ekonomii społecznej i liderostwa we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP Nr 17.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP Nr 21.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów.
 • Stowarzyszenie Słoneczny Dom w partnerstwie z MOPS realizuje projekt " Przystań - miejscem wsparcia dziecka i rodziny" finansowany ze środków FIO. W ramach projektu  w dzielnicy Potkanów organizowane są:
 • Warsztaty Stary Kredens Babci Krysi dla dzieci i dorosłych ramach programu profilaktycznego „Możemy Inaczej”.
 • Działania ZPR i OSL
 • Kontynuacja udziału w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych działającego w MOK ,,Scena Obozisko'' przy ul. Śniadeckich 2 w Radomiu w czwartki.
 • Kontynuacja projektu socjalnego, pt. "SOS dla ucznia" – korepetycje odbywają się na terenie MOPS w Radomiu, ul. Limanowskiego 134.
 • Spotkanie informacyjno-integracyjno-wspierające z wolontariuszami MOPS działającymi w Klubie Wolontariusza ,,Przyjaciele''.
 • Kontynuacja akcji ,,Kartki urodzinowe dla wolontariuszy'' - przekazanie życzeń w wersji papierowej wolontariuszom z Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele'' - akcja całoroczna ( w marcu  wysłano 5 kartek urodzinowych).
 • Organizacja spotkania obywatelskiego dla mieszkańców ul. Wernera 8 dotyczącego rozmów na temat podejmowanych w najbliższym czasie działań na osiedlu, Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 oraz wzięcia udziału w Konkursie FIO Mazowsze Lokalnie 2019.
 • Organizacja spotkania obywatelskiego dla mieszkańców ul. Marii Gajl, dotyczącego rozmów na temat podejmowanych w najbliższym czasie działań na osiedlu, Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 oraz wzięcia udziału w Konkursie FIO Mazowsze Lokalnie 2019.
 • Współorganizacja i udział w zabawie integracyjnej zorganizowanej dla dzieci z osiedli przy ul. M. Gajl, Wernera z okazji pierwszego Dnia Wiosny-kultywowanie tradycji ludowej-topienie marzanny.

 

 

 

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu lutym 2019 roku 

I. Punkty konsultacyjne: 40  

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 10 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 3, ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6, ZPS 7, ZPS 8, ZPS 9, ZPS 10 /.
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 30  w tym:
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów w PSP Nr 34. ZPS 1
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów w PSP Nr 5. ZPS 1
 • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
 • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
 • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym WUP. ZPS 2
 • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodziców, wychowawców i uczniów uczęszczających do V L.O. ZPS 2
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów oraz wychowawców uczniów uczęszczających do PSP nr 19.  ZPS 3
 • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
 • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
 • Punkt informacyjny dla osób przebywających w AŚ w Radomiu ZPS 3 i ZPS 8
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5
 • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
 • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 6.  ZPS 5
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców ul. Mroza. ZPS 5 i ZPR i OSL  
 • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczne miasto” - os. Obozisko ZPS 6
 • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 5. ZPS 6
 • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 34. ZPS 6
 • Punkt „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” - os. XV Lecie. ZPS 6
 • Punkt Informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6
 • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP nr 4.  ZPS 7
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działających w PSP 9.  ZPS 7
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS 7 
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23.  ZPS 7 
 • Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie.  ZPS 7
 • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8
 • Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych – spotkania z doradcą zawodowym z WUP. ZPS  9
 • "Razem dla rodziny" - Punkt konsultacyjno-wspierający dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i uczniów PSP Nr 31 ZPS  9
 • Punkt Doradczo- Konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał".  ZPS 10

 

II. Grupy : 7 grup, w tym : 5 edukacyjnych i  2 grupy wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności". ZPS 3  
 • Grupa edukacyjna "Zdążyć przed karetką" spotkania dotyczące chorób cywilizacyjnych.  ZPS 4  
 • Grupa edukacyjna „Splot artystyczny ludzi kreatywnych”, warsztaty.  ZPS 6  
 • Grupa informacyjno – edukacyjna adresowana do osób współuzależnionych. ZPS 8
 • „Druga młodość 60+”- grupa wsparcia dla seniorów.  ZPS Nr 9
 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie". ZPS Nr 9
 • Grupa Edukacyjna "Pokolenia" dla dziadków, rodziców dzieci z (10 rodzin korzystających z pomocy z osiedli Borki, Żakowice, Południe i Potkanów). ZPS Nr 10

 

III. Inne działania:

 • Mini kluby : 3   
 • Mini Klub Seniora.   ZPS 3
 • Klubik Seniora – skierowany do seniorów  ul. Mroza  ZPS 5  oraz ZPR i OSL   
 • Akademia Aktywnego Seniora –  mini klubik dla seniorów z osiedla Michałów ZPS 5 

 

 

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem.
 • Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu, w ramach projektu w styczniu pracownicy socjalni włączyli się w organizację koncertu skrzypka..
 • Zajęcia wyrównawcze dla ucznia szkoły podstawowej z języka angielskiego i matematyki - od X 2018 do VI 2019 zajęcia 2 razy w tygodniu prowadzone przez wolontariusza pozyskanego przez pracownika socjalnego.
 • Zorganizowanie czasu wolnego dzieci w ferie zimowe 2019 "Ferie bez nudy" - zajęcia w pierwszym tygodniu ferii od 05.02.2019 do 07.02.2019 wspólnie z klubem osiedlowym "Kwadrat".
 • Obchody Dnia Zakochanych pracownicy socjalni pomagali w przygotowywaniu Walentynek dla mieszkańców DPS ul. Struga 88
 • "Klinika dobrego słuchania" poradnictwo psychologiczne indywidualne.

 

ZPS Nr 2

 • Zabawa Noworoczna dla dzieci w wieku szkoły podstawowej z dzielnicy Śródmieście w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Słowackiego 17 .
 • Zabawa Karnawałowa dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy Śródmieście w dniu w Publicznym Przedszkolu Nr 4 ul. Kilińskiego 20 .

 

ZPS Nr 3

 • Projekt „Paczka Dla Seniora” wytypowano jedną osobę w wieku 65 lat, na rzecz której pracownik socjalny pozyskuje sponsorów, którzy przekazują na rzecz tej osoby drobne produkty np. do higieny osobistej.

 

ZPS 4:

 • "Stop marginalizacji osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych" spotkanie w Osiedlowym Domu Kultury "Borki" współrealizowane z ZPS nr 10 i Komendą Miejską Policji

 

ZPS 5

 • Warsztaty kreatywne w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia skierowany do dzieci z osiedla Michałów.
 • Pokaz naukowy w Centrum Nauki Atom – skierowany do dzieci z osiedla Michałów.

 

ZPS  Nr 6

 • Spotkanie Liderów XV Lecia.
 • Usługi fryzjerskie „Fryzuś” w siedzibie Zespołu.
 • Zabawa Karnawałowa w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” dla dzieci z os. XV Lecie i os. Obozisko.
 • Spotkanie przy pączku w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” dla mieszkańców os. Obozisko i os. XV Lecie.

 

ZPS  Nr 7

 • Cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców dotyczący zagrożeń dla dzieci.
 • Usługi fryzjerskie „Dbam o swój wygląd”.

 

ZPS  Nr 8

 • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego połączone z poradnictwem indywidualnym realizowane 26 lutego br. we współpracy z OHP Radom.  
 • W ramach programu „BLOKI” we współpracy z „Centrum Wolanowska”  odbyło się spotkanie obywatelskie z mieszkańcami bloków dot. „Budżetu obywatelskiego 2019”.

 

ZPS Nr 9

 • Pogotowie rowerowe – projekt dotyczy wsparcia klientów w zakresie bezpłatnej naprawy rowerów, we współpracy z firmą RODEX .
 • "Warsztaty wychowawcze dla rodzin z dziećmi" przy współpracy z PP Nr 9.
 • Zabawa Karnawałowa dla seniorów – zabawa dla ponad 100 seniorów w dniu w DK Idalin ul. Bluszczowa 4/8 w Radomiu.
 • "Godzina dla rozrywki w kręgielni" – wycieczka 16 dzieci z osiedli: Glinice, Idalin, Dzierzków, Długojów, Janiszpol do Kręgielni w Centrum Rozrywki MK Bowling.
 • "Wycieczka z dziećmi na wystawę budowli z klocków lego"- wycieczka 12 dzieci z osiedli: Glinice, Idalin, Dzierzków, Długojów, Janiszpol na wystawę budowli z klocków lego w Galerii Słonecznej.

 

ZPS Nr 10

 • Spotkanie edukacyjne "Bezpieczny Senior" w DK Borki
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP Nr 17.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP Nr 21.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów.
 • Stowarzyszenie Słoneczny Dom w partnerstwie z MOPS realizuje projekt " Przystań - miejscem wsparcia dziecka i rodziny" finansowany ze środków FIO. W ramach projektu  w dzielnicy Potkanów organizowane są:
 • Warsztaty Stary Kredens Babci Krysi dla dzieci i dorosłych ramach programu profilaktycznego „Możemy Inaczej”.

 

 

Działania ZPR i OSL

 • Kontynuacja udziału w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych działającego w MOK ,,Scena Obozisko'' przy ul. Śniadeckich 2 w Radomiu w czwartki.
 • Kontynuacja projektu socjalnego, pt. "SOS dla ucznia" – korepetycje odbywają się na terenie MOPS w Radomiu, ul. Limanowskiego 134.
 • Spotkanie informacyjno-integracyjno-wspierające z wolontariuszami MOPS działającymi w Klubie Wolontariusza ,,Przyjaciele''.
 • Kontynuacja akcji ,,Kartki urodzinowe dla wolontariuszy'' - przekazanie życzeń w wersji papierowej wolontariuszom z Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele'' - akcja całoroczna ( w lutym wysłano 1 kartkę urodzinową).
 • Realizacja projektu socjalnego pt. ,,Spotkajmy się w ferie...''-organizacja i urozmaicenie czasu wolnego dzieci podczas ferii zimowych, 04.02.2019-08.02.2019 roku.
 • Współorganizacja i udział w Walentynkowych warsztatach plastycznych dla dzieci z bloków przy ul. Marii Gajl w Radomiu zorganizowanej we współpracy ze Świetlicą Socjoterapeutyczną ,,Bezpieczna Przystań'' SCM ,,Arka''.

 

 

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu styczniu 2019 roku


I. Punkty konsultacyjne: 38
 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 9 / ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3, ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6, ZPS 7, ZPS 8, ZPS 10 /.

 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 29 w tym:

 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów w PSP Nr 34. ZPS 1

 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów w PSP Nr 5. ZPS 1

 • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2

 • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2

 • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym WUP. ZPS 2

 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów oraz wychowawców uczniów uczęszczających do PSP nr 19. ZPS 3

 • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3

 • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3

 • Punkt informacyjny dla osób przebywających w AŚ w Radomiu ZPS 3 i ZPS 8

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5

 • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5

 • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5

 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 6. ZPS 5

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców ul. Mroza. ZPS 5 i ZPR i OSL

 • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczne miasto” - os. Obozisko ZPS 6

 • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 5. ZPS 6

 • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 34. ZPS 6

 • Punkt „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” - os. XV Lecie. ZPS 6

 • Punkt Informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6

 • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7

 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP nr 4. ZPS 7

 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działających w PSP 9. ZPS 7

 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS 7

 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23. ZPS 7

 • Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie. ZPS 7

 • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 8

 • Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych – spotkania z doradcą zawodowym z WUP. ZPS 9

 • Punkt Informacyjno- Prasowy dla osób poszukujących zatrudnienia "Zaplanuj swoją karierę". ZPS 10

 • Punkt Doradczo- Konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał". ZPS 10II. Grupy : 7 grup, w tym : 5 edukacyjnych i 2 grupy wsparcia
 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją "Pokonajmy Trudności". ZPS 3

 • Grupa edukacyjna „Splot artystyczny ludzi kreatywnych”, warsztaty. ZPS 6

 • Grupa edukacyjna „Dla osób bezrobotnych w wieku 20-45 lat”. ZPS 6

 • Grupa informacyjno – edukacyjna adresowana do osób współuzależnionych. ZPS 8

 • „Druga młodość 60+”- grupa wsparcia dla seniorów. ZPS Nr 9

 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie". ZPS Nr 9

 • Grupa Edukacyjna "Pokolenia" dla dziadków, rodziców dzieci z (10 rodzin korzystających z pomocy z osiedli Borki, Żakowice, Południe i Potkanów). ZPS Nr 10


III. Inne działania:
 • Mini kluby : 2

 • Mini Klub Seniora. ZPS 3

 • Klubik Seniora – skierowany do seniorów ul. Mroza ZPS 5 oraz ZPR i OSL


 • Zabawy noworoczne zorganizowane we współpracy z partnerami :10

 • zabawa karnawałowa w XI L.O. im. Stanisława Staszica ZPS 1

 • zabawa karnawałowa, w Klubie Osiedlowym Kwadrat. ZPS 1

 • zabawa noworoczna a w V LO im. R. Traugutta. ZPS 2

 • zabawa karnawałowa, w PSP nr 19, ul. Energetyków 10. ZPS 3

 • zabawa choinkowa w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Kościuszki ZPS 4

 • zabawa karnawałowa w Kuźni Artystycznej, ul. Daszyńskiego 5. ZPS 5

 • zabawa karnawałowa w Świetlicy Pod Dobrym Aniołem. ZPS 5

 • zabawa karnawałowa w PSP nr 22, ul. Krucza 2/10. ZPS 8

 • zabawa karnawałowa w Domu Kultury "Idalin", ul. Bluszczowa 4/8. ZPS 9

 • zabawa karnawałowa w Klubie Środowiskowym przy ul. K. Mroza 7/9 m. 10 w Radomiu ZPRiOSL


ZPS Nr 1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem.

 • Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu, w ramach projektu w styczniu pracownicy socjalni włączyli się w organizację wspólnego kolędowania z mieszkańcami.

 • Zajęcia wyrównawcze dla ucznia szkoły podstawowej z języka angielskiego i matematyki - od X 2018 do VI 2019 zajęcia 2 razy w tygodniu prowadzone przez wolontariusza pozyskanego przez pracownika socjalnego.

 • Zorganizowanie czasu wolnego dzieci w ferie zimowe 2019 "Wesołe ferie" - zajęcia w pierwszym tygodniu ferii od 28.01.2019 do 01.02.2019 wspólnie z klubem osiedlowym "Kwadrat".

 • Koncert kolęd dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 w wykonaniu dzieci z PSP w Małęczynie

 • Występ artystyczny dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w wykonaniu dzieci z PP Nr 3.

ZPS Nr 2

 • Spotkanie ewaluacyjne Programu dotyczącego współpracy na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym „ Nie jesteś sam- jeśli chcesz możemy Ci pomóc”

ZPS Nr 3

 • Łamigłówki na wesoło – Bezpieczne Ferie


ZPS Nr 4:

 • Wspólne kolędowanie o godz. 16.00 w klubie "Igrek" ul Chałubińskiego 12/14.

 • Spotkanie z przedstawicielami PFRON w ramach projektu "STOP marginalizacji osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych".


ZPS Nr 6

 • Spotkanie Liderów XV Lecia.


ZPS Nr 7

 • Cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców dotyczący zagrożeń dla dzieci.

 • Usługi fryzjerskie „Dbam o swój wygląd”.


ZPS Nr 8

 • Spotkanie z przedstawieniem jasełkowym w wykonaniu członków Klubu Seniora "Kazimierzówka" i wspólne kolędowanie w DPS św. Kazimierza ul. Garbarska 35.


ZPS Nr 9

 • Pogotowie rowerowe – projekt dot. wsparcia klientów ZPS Nr 9 w zakresie bezpłatnej naprawy rowerów, we współpracy z firmą RODEX.

 • Gry i zabawy świetlicowe dla dzieci: spotkanie aktywizująco – rozrywkowe, w Zespole Pracy Socjalnej Nr 9.


ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP Nr 17.

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP Nr 21.

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów.

 • Stowarzyszenie Słoneczny Dom w partnerstwie z MOPS realizuje projekt " Przystań - miejscem wsparcia dziecka i rodziny" finansowany ze środków FIO. W ramach projektu w dzielnicy Potkanów organizowane są:

 • Warsztaty Stary Kredens Babci Krysi dla dzieci i dorosłych ramach programu profilaktycznego „Możemy Inaczej”.Działania ZPR i OSL

 • Kontynuacja udziału w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych działającego w MOK ,,Scena Obozisko'' przy ul. Śniadeckich 2 w Radomiu w czwartki.

 • Kontynuacja projektu socjalnego, pt. "SOS dla ucznia" – korepetycje odbywają się na terenie MOPS w Radomiu, ul. Limanowskiego 134.

 • Spotkanie informacyjno-integracyjno-wspierające z wolontariuszami MOPS działającymi w Klubie Wolontariusza ,,Przyjaciele''.

 • Kontynuacja comiesięcznego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla mieszkańców bloków przy ul. Marii Gajl

 • Prace przygotowawcze dot. projektu pt. ,,Arkowy Zakątek'' z programu grantowego FIO Mazowsze Lokalnie-współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną ,,Bezpieczna Przystań'' SCM ,,Arka'' przy ul. M. Gajl 24/1

 • Rozpoczęcie akcji ,,Kartki urodzinowe dla wolontariuszy'' - przekazanie życzeń w wersji papierowej wolontariuszom z Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele'' - akcja całoroczna ( w styczniu wysłano 2 karki urodzinowe).