Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Osoby bezdomne policzone Drukuj

242 osoby bezdomne przebywały w Radomiu 13 i 14 lutego. To wynik  ogólnopolskiego badania osób bezdomnych, które decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się w tym roku. 2 osoby bezdomne to dzieci.

Z osobami bezdomnymi przebywającymi na terenie miasta przeprowadzone zostały  ankiety zalecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z nich, że wśród osób bezdomnych na terenie Radomia najwięcej jest mężczyzn – 197. Policzono też 43 kobiety i 2 dzieci. 167 osób przebywało w placówkach (schroniska, noclegownie, szpitale, hostel), a 75 w miejscach niemieszkalnych. Bezdomni na terenie Radomia to głównie osoby w wieku od 41 do 60 lat, kobiety z wykształceniem podstawowym, mężczyźni – zawodowym. 4 spotkane osoby mają wykształcenie wyższe. Przyczyną bezdomności są najczęściej konflikty rodzinne oraz eksmisja i wymeldowanie z mieszkania. Jak wynika z przeprowadzonych ankiet, spotkane kobiety nie mają domu dłużej niż 5 lat, z kolei mężczyźni są bezdomni której niż 2 lata.

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania aktualnej skali bezdomności w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też dotyczących liczby placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym.

Przeprowadzenie badania wymagało zaangażowania wszelkich dostępnych służb. W Radomiu w badaniu wzięły udział następujące osoby:

- pracownicy socjalni Schroniska dla Bezdomnych MOPS

- opiekunowie Schroniska dla Bezdomnych MOPS pełniący dyżur w dniach badania

- Kierownik i pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Caritas

- Streetworkerzy Caritas

- funkcjonariusze Straży Miejskiej

- funkcjonariusze Policji

- Grupa Przyjaciele Bezdomnych – ks. Daniel Glibowski i wolontariusze

- pracownicy socjalni radomskich szpitali

- pracownicy Hostelu dla bezdomnych - Fundacja Chrześcijańska Droga Życia.

Gminnym koordynatorem badania w Radomiu jest Elżbieta Kocon, kierownik Schroniska Dla Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych jest przeprowadzane co 2 lata w miesiącach zimowych. Tegoroczne badanie jest szóstą tego typu akcją. W 2017 roku podczas badania w Radomiu zliczono 262 osoby, z czego 108 osób przebywało w placówkach dla bezdomnych.
 

Odwiedza nas 1 gość