Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Niebieski Tydzień Drukuj

18 osób skorzystało z pomocy prawnika, 7 – psychologa. To podsumowanie akcji „Niebieski tydzień”, która odbyła się w siedzibie Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy przy ulicy Grabowej. Drugi punkt w którym dyżurowali specjaliści mieścił się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ulicy Malczewskiego.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia w dniach 25 – 29 marca 2019 roku zorganizował „Niebieski Tydzień”, podczas którego prowadzona była edukacja w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

- Jeżeli pomożemy choćby jednej osobie to uważam, że warto jest organizować takie akcje - mówi Marcin Gierczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby zainteresowane mogły uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, a także pozyskać informacje na temat procedury „Niebieskiej Karty” oraz informacje na temat systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. W dwóch punktach na terenie miasta dyżurowali specjaliści zatrudnieni w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz funkcjonariusze Policji. W punkcie zlokalizowanym w Ośrodku z pomocy prawnika skorzystało 18 osób, z pomocy psychologa 7 osób. Informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty" oraz systemu pomocy ofiarom przemocy udzielali również dzielnicowi i pracownicy socjalni. 


 

Odwiedza nas 4 gości