Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Trwają XVI Radomskie Dni Godności Drukuj

 Za nami drugi dzień XVI Radomskich Dni Godności. W czwartek odbył się II Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tacy Sami”. Zwyciężyły Warsztaty Terapii Zajęciowej z Młodocina Większego.

II Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tacy Sami” cieszył się dużym zainteresowaniem. Na scenie zaprezentowało się ponad 200 osób.

- Przyjechały grupy z różnych regionów Polski. Mamy zespoły z województwa mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego - mówi Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM. - Bardzo się cieszymy, że zespoły tak licznie przyjechały do Radomia i chcą się pokazać artystycznie przed radomską widownią – dodaje.

Festiwal wygrała grupa z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Młodocina Mniejszego. II miejsce zajął Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Opactwa, a III Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka z Łodzi. Indywidualne wyróżnienie trafiło do Tomasza Frydrysiaka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi.
Jury oceniało artystów pod kątem wrażenia artystycznego, dostosowania programu do osób biorących udział w występie, ruchu scenicznego, układu scenicznego oraz stylizacji.

Gościem specjalnym, jednocześnie ambasadorem festiwalu i członkiem jury czwartkowego festiwalu był lwowski kwartet LeonVoci.

Główną ideą Festiwalu jest aktywizacja oraz promowanie twórczości i kreatywności osób niepełnosprawnych, a także wymiana doświadczeń opiekunów i placówek sprawujących pieczę nad ich rozwojem artystycznym.