Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Od sierpnia wnioski w wersji papierowej Drukuj
 
Prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze:
 
Prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie Dobry start:
 

Od 1 sierpnia wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze (500+), Dobry start (300+), świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny będą przyjmowane w wersji papierowej. Nadal można składać wnioski drogą elektroniczną – do czego Państwa gorąco zachęcamy. To wygodny sposób, bo można to zrobić we własnym domu, bez stania w kolejce, o dowolnej porze. Do tej pory do Ośrodka wpłynęło ponad 7 tysięcy 700 wniosków o świadczenia Dobry start oraz ponad 12 tysięcy 500 wniosków o świadczenie wychowawcze.

Od 1 sierpnia wnioski będą przyjmowane również w formie papierowej. Wzory wniosków dostępne będą od 22 lipca w Zespołach Pracy Socjalnej oraz w siedzibie Ośrodka ul. Limanowskiego 134, jak również na stronie internetowej MOPS w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce wzory wniosków.

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu od 1 sierpnia w następujących punktach:

 • MOPS Radom ul. Limanowskiego 134 w Dziale Obsługi Mieszkańców:
  • poniedziałek 7.30 – 17.30,
  • wtorek – piątek 7.30 – 15.30
 • Zespoły Pracy Socjalnej - poniedziałek – piątek 7.30 – 15.00:
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 1 ul. Struga 57a
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 2 i 3 ul. Dzierzkowska 9
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 4 i 10 ul. Grabowa 17
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 5 ul. Królowej Jadwigi 15
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 6 ul. Reja 5
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 7 ul. Wyścigowa 16
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 8 ul. Główna 10
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 9 ul. Kalińska 6/6a.

Osoby, które zdecydują się składać wnioski w formie papierowej powinny zgłosić się do Ośrodka z wypełnionymi wnioskami.

 
Od tego roku po zmianach przepisów świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Wnioski złożone od lipca do końca września będą wypłacane z wyrównaniem od 1 lipca. Natomiast wnioski złożone po 30 września będą przyznawane od miesiąca w którym złożony został wniosek.

Dodatkowym ułatwieniem jest również wydłużenie czasu wypłaty świadczenia. Nowy okres świadczeniowy potrwa od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku. Oznacza to, ze rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie w roku 2020.

Wydłużony zostanie również czas na złożenie wniosku dla nowo narodzonych dzieci. Rodzice będą mogli złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka, a świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Ta zmiana dotyczy dzieci, które urodziły się po 30 czerwca tego roku.

W przypadku śmierci rodzica, któremu przyznane było świadczenie wychowawcze, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia. Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Natomiast jeśli chodzi o osoby samotnie wychowujące dziecko, przyznanie świadczenia nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na drugiego rodzica.

Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 roku na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają „500+”), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

W 2016 roku świadczenie wychowawcze otrzymało 22 294 dzieci, w 2017 roku – 24 114 dzieci, w 2018 – 23 073 dzieci, a do 24 czerwca 2019 roku – 20 856 dzieci. Według szacunkowych danych z Głównego Urzędu Statystycznego w tym okresie zasiłkowym świadczenie wychowawcze może dostać nawet 38 500 dzieci.


W przypadku programu Dobry start czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. W przypadku wniosków kompletnych złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach na rozpatrzenie i wypłatę świadczenia trzeba będzie czekać maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku. W 2018 roku wyprawkę szkolną otrzymało 22 995 dzieci.

Informujemy również, iż od tego roku wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane od 1 do 15 września.