Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Kocykowe miasteczka Drukuj

 Od początku wakacji organizatorzy społeczności lokalnej zapraszają dzieci wraz z rodzicami do „Kocykowych miasteczek”. To projekt realizowany od kilku lat. Podczas spotkań liczyć można między innymi wspólne czytanie książek, malowanie, gry i zabawy sportowe, liczne konkursy z nagrodami, aerobik na trawie, podchody, malowanie twarzy. Ostatnia tego typu zabawa odbyła się przy ulicy Wernera.


Dzieci w okresie wakacyjnym wymagają szczególnego nadzoru i organizacji czasu wolnego, który przeciwdziałałby nudzie i ewentualnym ich negatywnym zachowaniom. Nie zawsze rodzice są w stanie zorganizować dzieciom ten czas w sposób aktywny, interesujący i pobudzający do kreatywności. Może na to wpływać wiele czynników, m.in. problemy finansowe rodzin, niskie zaangażowanie rodziców w zorganizowanie dzieciom aktywnego wypoczynku, brak odpowiedniej wiedzy z zakresu wypełniania funkcji rodzicielskich i inne.

Organizatorzy społeczności lokalnej chcąc wyjść naprzeciw tym problemom kontynuują projekt „Kocykowe Miasteczko”. Poprzez zabawy, gry, konkursy i konkurencje sportowe uatrakcyjniają dzieciom czas wolny w okresie wakacji. Chcą też zainspirować rodziców do aktywnego organizowania czasu wolego swoim dzieciom, a także włączyć w te działania dorosłych mieszkańców.

Realizacja projektu umożliwia też bezpośredni kontakt oraz budowę prawidłowych relacji pomiędzy mieszkańcami, a organizatorami społeczności lokalnej.

Projekt „Kocykowe Miasteczko” został przygotowany dla dzieci w wieku 3-14 lat, zamieszkałych na terenie osiedli socjalnych.