Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
SZUKAMY RODZIN ZASTĘPCZYCH Drukuj

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ DLA DZIECI Z TERENU MIASTA RADOMIA

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji:

-rodziny zastępczej niezawodowej,

-zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej,

-rodzinnego domu dziecka.

Oferujemy:

-dobre warunki płacowe,

-zatrudnienie,

-wsparcie finansowe na utrzymanie powierzonego dziecka,

-stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania oraz bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.

 

Kandydatom na rodziców zastępczych jest oferowane bezpłatne szkolenie, które odbywa się w siedzibie tut. Ośrodka – najbliższe szkolenie rozpocznie się w marcu 2020 roku !

Szkolenie to ma pomóc kandydatom na rodziców zastępczych ugruntować wiedzę i zdobyć stosowne umiejętności potrzebne w opiece i wychowaniu dzieci pozbawionych opieki rodziny własnej oraz podjąć ostateczną decyzję wspólnie ze specjalistami o utworzeniu rodziny zastępczej.

Zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu, który jest zainteresowany współpracą zarówno z osobami, które nie chcą rezygnować z własnej pracy zawodowej i są gotowi wychowywać dziecko jako rodzina zastępcza niezawodowa, a także z tymi, którzy pragną realizować się pełniąc funkcję rodziny zastępczej zawodowej czy prowadzić rodzinny dom dziecka. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka jest pracą, za którą otrzymuje się wynagrodzenie .

Wszystkich zainteresowanych tematem rodzicielstwa zastępczego, zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134, pokój 305 (III piętro) tel. 48 360 88 29 (w godz.7.30-15.30) lub tel. kom. 601 080 344


 

 

Odwiedza nas 2 gości