Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Przygotowania do zimy Drukuj

 Przygotowania do nadchodzącej zimy trwają. Jak co roku przedstawiciele instytucji i służb spotkali się, aby zaplanować działania osłonowe na rzecz osób bezdomnych. Po raz kolejny czynna będzie ogrzewalnia i noclegownie. Osoby bezdomne będą też mogły skorzystać z kąpieli i zjeść ciepły posiłek.

Schronisko dla Bezdomnych przy ulicy Słowackiego 188 w okresie od 1 listopada 2019 do 30 marca 2020 wzorem lat ubiegłych będzie prowadziło przyjęcia interwencyjne. Osoby będą mogły przebywać w ogrzewanym kontenerze wyposażonym w sanitariaty (prysznic i wc) od godziny 18.00 do 8.00. Jest to pomieszczenie w standardzie ogrzewalni, wyposażone w krzesła. Pracownicy Schroniska oferują gorącą herbatę oraz w razie potrzeby czystą odzież, ręcznik i środki czystości. Każda chętna osoba otrzyma skierowanie do jadłodajni na ciepły posiłek. Ponadto osoby mogą zgłaszać się o świadczenia z pomocy społecznej. W razie konieczności będą też mogli skorzystać z pomocy pielęgniarki - wolontariuszki.

Z kolei Caritas Diecezji Radomskiej od 1 października otwiera Noclegownię dla kobiet i mężczyzn, która będzie czynna cały rok - w sezonie zimowym w godzinach od 18.00 do 8.00, w sezonie letnim od 20.00 do 8.00. Pomoc w placówce jak również na terenie miasta oferują streetworkerzy. Osoby bezdomne mogą liczyć na żywność, środki czystości, odzież, skierowanie do jadłodajni oraz żywność w ramach POPŻ. Mogą też wziąć kąpiel. Caritas współpracuje również z patrolem medycznym z którym dociera do osób w miejscach niemieszkalnych. Osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych w okresie mrozów mogą liczyć na gorącą zupę dowożoną przez streetworkerów i strażników miejskich.

Do placówek nie będą przyjmowane osoby pod wpływem alkoholu. Pobyt osób nietrzeźwych jest niebezpieczny dla pozostałych osób znajdujących się w placówkach i jest niezgodny z ustawą o pomocy społecznej.