Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Bliżej ZUS Drukuj

 Raz w miesiącu w każdym Zespole Pracy Socjalnej na terenie Radomia będą dyżurowali pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Urzędnicy będą udzielali mieszkańcom informacji na temat tzw. 500 + dla osób niepełnosprawnych, warunków uzyskania renty i emerytury, a także pomogą wypełniać wnioski. Dyżury odbywać się będą w ramach programu „Bliżej ZUS”.

Zespół Pracy Socjalnej numer 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przygotował program dla mieszkańców Radomia. Jego celem jest zwiększenie dostępności oferty ZUS dla mieszkańców poprzez utworzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych w Zespołach Pracy Socjalnej na terenie miasta. Program jest adresowany do mieszkańców miasta mających uprawnienia do pobierania świadczeń z ZUS. Program realizowany będzie przez rok, począwszy od października 2019 roku. Eksperci z ZUS będą dyżurowali w 10 Zespołach Pracy Socjalnej w godzinach od 13.00 do 15.00 według ustalonych harmonogramów. Będą udzielać informacji między innymi na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, emerytur i rent, a także pomogą w wypełnianiu wniosków.