Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Pracownicy ZUS pomagają Drukuj

 Blisko 40 osób skorzystało w październiku z porad pracowników Zakładu Usług Społecznych dyżurujących w Zespołach Pracy Socjalnej na terenie Radomia. Urzędnicy udzielali mieszkańcom informacji na temat tzw. 500 + dla osób niepełnosprawnych, warunków uzyskania renty i emerytury, a także pomagali wypełniać wnioski. Kolejny dyżur odbędzie się w poniedziałek, 4 listopada w Zespole Pracy Socjalnej numer 1 przy ulicy Struga 57a.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności oferty ZUS dla mieszkańców Radomia poprzez utworzenie Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych w Zespołach Pracy Socjalnej na terenie miasta. Program jest adresowany do mieszkańców mających uprawnienia do pobierania świadczeń z ZUS. Eksperci z ZUS dyżurują w 10 Zespołach Pracy Socjalnej w godzinach od 13.00 do 15.00 według ustalonych harmonogramów. Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 4 listopada w Zespole Pracy Socjalnej numer 1 przy ulicy Struga 57a. W październiku z pomocy pracowników ZUS skorzystało 37 osób.

Inicjatorkami projektu „Bliżej ZUS” były pracownice socjalne z Zespołu Pracy Socjalnej numer 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.