Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Z pomocą w zimowe noce Drukuj

Od 1 listopada 2019 roku Schronisko dla Bezdomnych w Radomiu przy ul. Słowackiego 188 prowadzi przyjęcia interwencyjne w standardzie ogrzewalni. Ogrzewany kontener, który jest usytuowany na placu obok schroniska nie stanowi odrębnej placówki lecz jest rozszerzeniem działalności schroniska. Placówka przeznaczona jest dla mężczyzn dlatego z pobytów interwencyjnych mogą korzystać wyłącznie panowie.

Każdej nocy z pobytu interwencyjnego korzysta od 10 do 14 mężczyzn. Panowie mają zapewnioną gorącą herbatę, błyskawiczne zupy oraz możliwość skorzystania z prysznica i wymiany odzieży. Schronisko dla Bezdomnych przeznaczone jest wyłącznie dla mężczyzn,  a  tak zwana ogrzewalnia jest rozszerzeniem jego działalności. Zatem mogą z niej korzystać tylko mężczyźni. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy do schroniska w godzinach nocnych zgłosi się kobieta. Odsyłanie jej do placówki przeznaczonej dla kobiet stanowi dla niej w tym czasie potencjalne zagrożenie z uwagi na konieczność samodzielnego przebycia trasy pomiędzy placówkami.