Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Działania środowiskowe - rok 2020 Drukuj

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu styczeń 2020 roku

I. Punkty konsultacyjne: 52

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 10 / ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3,  ZPS 4, ZPS 5,   ZPS 6,  ZPS 7, ZPS 8,  ZPS 9, ZPS 10 /.

 • Punkt konsultacyjny dla mieszkańców prowadzony przez ekspertów ZUS: 8

 • Punkty informacyjno-konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działającew szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 34  w tym:

° Punkt konsultacyjny dla rodziców i uczniów w PSP Nr 5. ZPS 1

° Punkt konsultacyjny dla rodziców i uczniów w PSP Nr 34. ZPS 1

° Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2

° Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2

° Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą z  WUP. ZPS 2

° Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3

° Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3

° Punkt informacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I Parafia Chrystusa Króla ZPS 3

° Punkt informacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I - PSP 24. ZPS 3

° Punkt konsultacyjno-informacyjny  w SM osiedla XV-lecia.  ZPS 5

° Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych.  ZPS 5

° Punkt konsultacyjny - Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych . ZPS 5

° Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 6.  ZPS 5

° Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 5.  ZPS 5/ ZPS 6

° Punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców ul. Mroza. ZPS 5

° Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 34. ZPS 6

° Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczne miasto” - osiedle Obozisko. ZPS 6

° Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” os. XV Lecia. ZPS 6

° Punkt Konsultacyjno informacyjny „ Bezpieczne osiedle XV Lecia”. ZPS 6

° Punkt Informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6

° Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczny mieszkaniec”- os. Kaptur. ZPS 6

° Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7

° Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 4. ZPS 7

° Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 9. ZPS 7

° Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS 7

° Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23. ZPS 7

° Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie. ZPS 7

° Punkt informacyjny dla osób przebywających w AŚ w Radomiu. ZPS 3 i ZPS 8

° Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8

° Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w sprawach dotyczących Policji i pomocy społecznej.  ZPS  8

° Punkt konsultacyjny dla bezrobotnych – z doradcą zawodowym z WUP. ZPS  9

° Punkt konsultacyjno-wspierający dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i uczniów PSP Nr 31. ZPS  9

° Punkt Konsultacyjno – Informacyjny  dla mieszkańców bloków przy ul. Marii Gajl OSL, ZPS 3 , ZPP.

° Punkt Konsultacyjno – Informacyjny  dla mieszkańców  przy ul. Mroza  OSL, ZPS 5 . 

 II. Grupy : 5 grup, w tym : 2 edukacyjne  3 grupy wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności". ZPS 3  

 • Grupa edukacyjna dla kobiet w wieku 55+. ZPS 7

 • Grupa edukacyjna dla rodziców wychowujących dzieci w zakresie podwyższenia kompetencji wychowawczych . ZPS 8

 • „Druga młodość 60+”- grupa wsparcia dla seniorów. ZPS 9

 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie" . ZPS 9

III. Inne działania:

 • Mini kluby : 3   

 • Mini Klub Seniora.   ZPS 3

 • Klubik Seniora – skierowany do seniorów  ul. Mroza  ZPS 5  oraz ZPR i OSL   

 • Mini Klub Seniora „W sile wieku”. ZPS 6

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem.

 • "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" zajęcia integracyjne dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 – odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka,  we współpracy z Przedszkolem nr 1.

 • Zabawa choinkowa dla dzieci w XI Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica.

ZPS  Nr 2

 • Program współpracy MOPS i ZUS-u na rzecz mieszkańców miasta Radomia „ Bliżej ZUS”. Celem programu jest zwiększenie dostępności oferty ZUS dla mieszkańców miasta przez utworzenie punktów informacyjnych w ZPS.

 • Spotkanie ewaluacyjne dotyczące Programu współpracy MOPS i ZUS na rzecz mieszkańców miasta Radomia „ Bliżej ZUS”

 • Spotkanie ewaluacyjne Programu dotyczącego współpracy na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym „ Nie jesteś sam – jeśli chcesz możemy Ci pomóc”

 • Integracyjna Zabawa Noworoczna dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy Śródmieście oraz najmłodszych uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w dniu 31.01.2020 zorganizowana w V L.O przez ZPS Nr 2 i V L.O w ramach Centrum Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Śródmieście. 


ZPS Nr 3

 •  „Ostre cięcie”  - bezpłatne usługi fryzjerskie dla klientów.

 • Zapewnienie Bezpłatnych usług stomatologicznych  „Piękny uśmiech” -    2 osoby.

ZPS Nr 4

 • Zabawa choinkowa w Zespole Szkół Budowlanych dla dzieci w wieku 0d 7-11lat w ramach CAL Planty.

ZPS  Nr 5

 • Zabawa karnawałowa dla dzieci z osiedla Michałów.

 • Zabawa karnawałowa dla dzieci z osiedla XV lecie.

ZPS  Nr 6

 • Spotkanie pt. ”Dzień Babci” dla osób niepełnosprawnych z osiedla XV-Lecia.

 • Zabawa Noworoczna dla dzieci z osiedla XV-Lecia.

ZPS  Nr 7

 • Usługi fryzjerskie „Dbam o swój wygląd”.

ZPS Nr 9

 • "Edukacja w grupie dla osób bezrobotnych" - projekt edukacyjny we współpracy z WUP Filią w Radomiu skierowany do osób bezrobotnych, klientów MOPS .

 • Zabawa Karnawałowa dla dzieci w DK Idalin ul. Bluszczowa 4/8.

 • Zrozumieć niepełnosprawność – spotkanie edukacyjne – w ramach współpracy z WSH w Radomiu zaproszono do udziału w konferencji na temat niepełnosprawności pt. "Jesteś wyjątkowy" opiekunów osób niepełnosprawnych zarówno dorosłych jak i dzieci, klientów ZPS Nr 9 organizowanej w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP Nr 1

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP Nr 21

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów

Działania ZPR i OSL

 • Kontynuacja udziału w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych działającego w M.O.K ,,Amfiteatr-Scena Obozisko'' przy ul. Śniadeckich 2 w Radomiu.

 • Przygotowanie i udział w warsztatach artystycznych z okazji dnia babci i dziadka dla dzieci z bloków przy ul. Marii Gajl w Radomiu.