Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Działania środowiskowe - rok 2020 Drukuj
Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu lutym 2020 roku

I. Punkty konsultacyjne: 50
 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 10 / ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3,  ZPS 4, ZPS 5,   ZPS 6,  ZPS 7, ZPS 8,  ZPS 9, ZPS 10 /.
 • Punkt konsultacyjny dla mieszkańców prowadzony przez ekspertów ZUS: 8
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 32  w tym:
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i uczniów w PSP Nr 5. ZPS 1
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i uczniów w PSP Nr 34. ZPS 1
 • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
 • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
 • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą z  WUP. ZPS 2
 • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodziców , wychowawców i uczniów uczęszczających do V L.O. ZPS 2
 • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
 • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
 • Punkt informacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I Parafia Chrystusa Króla ZPS 3
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów oraz wychowawców uczniów uczęszczających do PSP nr 19  ZPS 3
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny  w SM osiedla XV-lecia.  ZPS 5
 • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych.  ZPS 5
 • Punkt konsultacyjny - Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych . ZPS 5
 • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 34. ZPS 6
 • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczne miasto” - osiedle Obozisko. ZPS 6
 • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” os. XV Lecia. ZPS 6
 • Punkt Konsultacyjno informacyjny „ Bezpieczne osiedle XV Lecia”. ZPS 6
 • Punkt Informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6
 • Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczny mieszkaniec”- os. Kaptur. ZPS 6
 • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z osiedla XV-Lecia. ZPS 6
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 4. ZPS 7
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 9. ZPS 7
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS 7
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23. ZPS 7
 • Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie. ZPS 7
 • Punkt informacyjny dla osób przebywających w AŚ w Radomiu. ZPS 3 i ZPS 8
 • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w sprawach dotyczących Policji i pomocy społecznej.  ZPS  8
 • Punkt konsultacyjny dla bezrobotnych – z doradcą zawodowym z WUP. ZPS  9
 • Punkt konsultacyjno-wspierający dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i uczniów PSP Nr 31. ZPS  9
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny  dla mieszkańców bloków przy ul. Marii Gajl OSL, ZPS 3 , ZPP.
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny  dla mieszkańców  przy ul. Mroza  OSL, ZPS 5 .

II. Grupy : 4 grupy, w tym : 2 edukacyjne  3 grupy wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności". ZPS 3 
 • Grupa edukacyjna dla kobiet w wieku 55+. ZPS 7
 •  „Druga młodość 60+”- grupa wsparcia dla seniorów. ZPS 9
 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie" . ZPS 9

III. Inne działania:

 • Mini kluby : 4 
 • Mini Klub Seniora.   ZPS 3
 • Klubik Seniora – skierowany do seniorów  ul. Mroza  ZPS 5  oraz ZPR i OSL   
 • Mini Klub Seniora „W sile wieku”. ZPS 6
 • Mini Klub Seniora „Nadzieja” . ZPS 6
ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem.
 • "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" zajęcia integracyjne dla mieszkańców DPS ul. Struga 88
 • "Ferie z uśmiechem" organizowanie czasu wolnego dzieciom w ferie zimowe w dniach 12.02.2020-14.02.2020.
 • "Ferie na wesoło" organizowanie czasu wolnego dzieciom w ferie zimowe w dniach 17.02.2020-18.02.2020.
 • "Feriowa przygoda" organizowanie czasu wolnego dzieciom w ferie zimowe w dniach 19.02.2020-21.02.2020.
 • Zabawa choinkowa 07.02.2020 roku w osiedlowym klubie "Kwadrat".

ZPS  Nr 2

 • Program współpracy MOPS i ZUS-u na rzecz mieszkańców miasta Radomia „ Bliżej ZUS”. Celem programu jest zwiększenie dostępności oferty ZUS dla mieszkańców miasta przez utworzenie punktów informacyjnych w ZPS.
 • Zabawa karnawałowa dla dzieci z dzielnicy Śródmieście w wieku 3-5 lat nieuczęszczających do przedszkola zorganizowana w Publicznym Przedszkolu Nr 4.
 • Zabawa karnawałowa dla dzieci w wieku szkoły podstawowej z dzielnicy Śródmieście w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Słowackiego 17.
ZPS Nr 3
 •  „Ostre cięcie”  - bezpłatne usługi fryzjerskie dla klientów.
 • Zapewnienie Bezpłatnych usług stomatologicznych  „Piękny uśmiech” -    2 osoby.
 • „Zabawa karnawałowa” 1 spotkanie w Młodzieżowy Dom Kultury.
 • „Zabawa karnawałowa” 1 spotkanie w PSP 19.

ZPS  Nr 5
 • Warsztaty skarbonkowe dla dzieci, dzieci robiły skarbonki, nauka oszczędzania.
 • Wycieczka dla dzieci do  Centrum Iluzji Tricorama
 • Zorganizowana wycieczka dla dzieci do Państwowej Straży Pożarnej
 • spotkanie na temat bezpieczeństwa w domu i na ulicy zakończone warsztatami kulinarnymi.

ZPS  Nr 6
 • Spotkanie pt. ”Dzień Babci” dla osób niepełnosprawnych z osiedla XV-Lecia.
 • Usługi fryzjerskie „Fryzuś” w siedzibie Zespołu.
 • Prelekcja pt. „Jestem świadomy, będę bezpieczny” dla seniorów z osiedla Śródmieście i XV-Lecia.
 • Prelekcja pt. ,,Bezpieczny senior” dla seniorów z os. Śródmieścia i XV- lecia (czujniki dymu, czadu, gazu i metoda na wnuczka).

ZPS  Nr 7
 • Usługi fryzjerskie „Dbam o swój wygląd”.

ZPS Nr 9
 • "Edukacja w grupie dla osób bezrobotnych" - projekt edukacyjny we współpracy z WUP Filią w Radomiu skierowany do osób bezrobotnych, klientów MOPS .
 • "Świadomy i bezpieczny senior – cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów" – spotkanie karnawałowe przy muzyce w Parafii Św. Stefana.
 • "Bezpieczne ferie – Bezpieczeństwo w sieci oraz w kontakcie z osobą obcą"-- spotkanie edukacyjne w ZPS Nr 9 dla dzieci w wieku 7 -10 lat prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej.
 • "Walentynkowa Kraina – Walentynki dla chłopczyka i dziewczynki" - gry i zabawy walentynkowe - spotkanie integracyjne dla dzieci w wieku 6 – 11 lat .
 • Wycieczka do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, przy ul. Rynek 11, dla dzieci w wieku szkoły podstawowej na prelekcję i warsztaty pt.:"Eko karmniki dla ptaków".
 • "Bezpieczne ferie – Cyberprzemoc-unikanie zagrożeń"-- spotkanie edukacyjne w ZPS Nr 9, prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej.
 • "Bezpieczne ferie – Odpowiedzialność karna nieletnich"-- spotkanie edukacyjne w ZPS Nr 9 dzieci w wieku 13 - 17 lat.
 • Zabawa Karnawałowa dla seniorów - dla 100 osób w dniu 15 II 2020 roku w DK Idalin ul. Bluszczowa 4/8.
 • "Gry i zabawy świetlicowe dla dzieci – Rozrywkowe i wesołe ferie 2020"- spotkanie integracyjno – edukacyjno - rozrywkowe w ZPS Nr 9 dla  dzieci w wieku 6-12 lat.
ZPS Nr 10
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP Nr 17
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP Nr 21
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów


Działania ZPR i OSL
 • Kontynuacja udziału w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych działającego w M.O.K ,,Amfiteatr-Scena Obozisko'' przy ul. Śniadeckich 2 w Radomiu.
 • Spotkanie informacyjno-integracyjno-wspierające z wolontariuszami MOPS działającymi w Klubie Wolontariusza ,,Przyjaciele''.
 • Organizacja i udział w warsztatach Walentynkowych  w Klubie Środowiskowym SCM ,,Arka''.
 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć. ,,ABC Wolontariatu'' dla uczestników Klubu Integracji Społecznej-Inkubatora Społecznej Odnowy w MOPS w Radomiu, ul. Limanowskiego 134.
 • Zorganizowanie i udział zajęć ,,ABC Wolontariatu'' dla uczestników Klubu Integracji Społecznej-Inkubatora Społecznej Odnowy w Domu Pomocy Społecznej ul. Struga 88.
 • Realizacja projektu pn. ,,Razem ciekawiej'' zaadresowanego dla dzieci podczas ferii zimowych; w dniu 17.02.2020 roku w Państwowej Straży Pożarnej ,,Bezpieczny Dom'', w dniu 19.02.2020 roku w Muzeum im. J. Malczewskiego, w dniu 21.02.2020 roku, w MOK ,,Amfiteatr,, Scena Obozisko w Radomiu, ul. Śniadeckich 2.
 • Kontynuacja akcji ,,Kartki urodzinowe dla wolontariuszy'' - przekazanie życzeń w wersji papierowej wolontariuszom z Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele''-akcja całoroczna.


 

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu styczeń 2020 roku

I. Punkty konsultacyjne: 52

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 10 / ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3,  ZPS 4, ZPS 5,   ZPS 6,  ZPS 7, ZPS 8,  ZPS 9, ZPS 10 /.
 • Punkt konsultacyjny dla mieszkańców prowadzony przez ekspertów ZUS: 8
 • Punkty informacyjno-konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działającew szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 34  w tym:
° Punkt konsultacyjny dla rodziców i uczniów w PSP Nr 5. ZPS 1
° Punkt konsultacyjny dla rodziców i uczniów w PSP Nr 34. ZPS 1
° Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
° Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
° Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą z  WUP. ZPS 2
° Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
° Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
° Punkt informacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I Parafia Chrystusa Króla ZPS 3
° Punkt informacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I - PSP 24. ZPS 3
° Punkt konsultacyjno-informacyjny  w SM osiedla XV-lecia.  ZPS 5
° Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych.  ZPS 5
° Punkt konsultacyjny - Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych . ZPS 5
° Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 6.  ZPS 5
° Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 5.  ZPS 5/ ZPS 6
° Punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców ul. Mroza. ZPS 5
° Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 34. ZPS 6
° Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczne miasto” - osiedle Obozisko. ZPS 6
° Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” os. XV Lecia. ZPS 6
° Punkt Konsultacyjno informacyjny „ Bezpieczne osiedle XV Lecia”. ZPS 6
° Punkt Informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6
° Punkt Konsultacyjno informacyjny „Bezpieczny mieszkaniec”- os. Kaptur. ZPS 6
° Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7
° Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 4. ZPS 7
° Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 9. ZPS 7
° Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS 7
° Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23. ZPS 7
° Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie. ZPS 7
° Punkt informacyjny dla osób przebywających w AŚ w Radomiu. ZPS 3 i ZPS 8
° Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8
° Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w sprawach dotyczących Policji i pomocy społecznej.  ZPS  8
° Punkt konsultacyjny dla bezrobotnych – z doradcą zawodowym z WUP. ZPS  9
° Punkt konsultacyjno-wspierający dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i uczniów PSP Nr 31. ZPS  9
° Punkt Konsultacyjno – Informacyjny  dla mieszkańców bloków przy ul. Marii Gajl OSL, ZPS 3 , ZPP.
° Punkt Konsultacyjno – Informacyjny  dla mieszkańców  przy ul. Mroza  OSL, ZPS 5 . 

 II. Grupy : 5 grup, w tym : 2 edukacyjne  3 grupy wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności". ZPS 3  
 • Grupa edukacyjna dla kobiet w wieku 55+. ZPS 7
 • Grupa edukacyjna dla rodziców wychowujących dzieci w zakresie podwyższenia kompetencji wychowawczych . ZPS 8
 • „Druga młodość 60+”- grupa wsparcia dla seniorów. ZPS 9
 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie" . ZPS 9

III. Inne działania:

 • Mini kluby : 3   
 • Mini Klub Seniora.   ZPS 3
 • Klubik Seniora – skierowany do seniorów  ul. Mroza  ZPS 5  oraz ZPR i OSL   
 • Mini Klub Seniora „W sile wieku”. ZPS 6

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem.
 • "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" zajęcia integracyjne dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 – odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka,  we współpracy z Przedszkolem nr 1.
 • Zabawa choinkowa dla dzieci w XI Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica.

ZPS  Nr 2

 • Program współpracy MOPS i ZUS-u na rzecz mieszkańców miasta Radomia „ Bliżej ZUS”. Celem programu jest zwiększenie dostępności oferty ZUS dla mieszkańców miasta przez utworzenie punktów informacyjnych w ZPS.
 • Spotkanie ewaluacyjne dotyczące Programu współpracy MOPS i ZUS na rzecz mieszkańców miasta Radomia „ Bliżej ZUS”
 • Spotkanie ewaluacyjne Programu dotyczącego współpracy na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym „ Nie jesteś sam – jeśli chcesz możemy Ci pomóc”
 • Integracyjna Zabawa Noworoczna dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy Śródmieście oraz najmłodszych uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w dniu 31.01.2020 zorganizowana w V L.O przez ZPS Nr 2 i V L.O w ramach Centrum Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Śródmieście. 


ZPS Nr 3

 •  „Ostre cięcie”  - bezpłatne usługi fryzjerskie dla klientów.
 • Zapewnienie Bezpłatnych usług stomatologicznych  „Piękny uśmiech” -    2 osoby.

ZPS Nr 4

 • Zabawa choinkowa w Zespole Szkół Budowlanych dla dzieci w wieku 0d 7-11lat w ramach CAL Planty.

ZPS  Nr 5

 • Zabawa karnawałowa dla dzieci z osiedla Michałów.
 • Zabawa karnawałowa dla dzieci z osiedla XV lecie.

ZPS  Nr 6

 • Spotkanie pt. ”Dzień Babci” dla osób niepełnosprawnych z osiedla XV-Lecia.
 • Zabawa Noworoczna dla dzieci z osiedla XV-Lecia.

ZPS  Nr 7

 • Usługi fryzjerskie „Dbam o swój wygląd”.

ZPS Nr 9

 • "Edukacja w grupie dla osób bezrobotnych" - projekt edukacyjny we współpracy z WUP Filią w Radomiu skierowany do osób bezrobotnych, klientów MOPS .
 • Zabawa Karnawałowa dla dzieci w DK Idalin ul. Bluszczowa 4/8.
 • Zrozumieć niepełnosprawność – spotkanie edukacyjne – w ramach współpracy z WSH w Radomiu zaproszono do udziału w konferencji na temat niepełnosprawności pt. "Jesteś wyjątkowy" opiekunów osób niepełnosprawnych zarówno dorosłych jak i dzieci, klientów ZPS Nr 9 organizowanej w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP Nr 1
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP Nr 21
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów

Działania ZPR i OSL

 • Kontynuacja udziału w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych działającego w M.O.K ,,Amfiteatr-Scena Obozisko'' przy ul. Śniadeckich 2 w Radomiu.
 • Przygotowanie i udział w warsztatach artystycznych z okazji dnia babci i dziadka dla dzieci z bloków przy ul. Marii Gajl w Radomiu.