Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Wnioski przez Internet Drukuj
W związku z problemami mieszkańców Radomia, którzy chcą złożyć różnego rodzaju pisma i wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej drogą elektroniczną, przygotowaliśmy dla Państwa instruktaż, jak krok po kroku skorzystać z platformy ePUAP.

1. Chcąc w najprostszy sposób złożyć do Ośrodka, czy innego urzędu dokument za pośrednictwem platformy ePUAP należy wejść na stronę internetową www.epuap.gov.pl . Następnie należy zalogować zalogować na stronie (prawy górny róg).
                                                                            

2. Tu należy wybrać sposób logowania.


3. Zaprezentujemy, jak wysłać wniosek poprzez profil zaufany.
  

4. Tu wybieramy bank, bądź wpisujemy nazwę lub e-mail użytkownika oraz hasło. Po zalogowaniu klikamy ikonę „moja skrzynka”.


5. Po otwarciu skrzynki należy wybrać ikonę „załatw sprawę”.


6. Otworzy się podstrona – katalog spraw, gdzie należy wybrać „sprawy ogólne”.


7. Tu wybieramy  - pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór i klikamy w ikonę załatw sprawę.


8. Następnie w ikonie ustaw/zmień adresata należy wybrać odpowiedni urząd.


9. Teraz trzeba wskazać rodzaj pisma, jego tytuł oraz wypełnić treść.


10. Po wypełnieniu dokumentu klikamy polecenie „ dalej” oraz „podpisz profilem zaufanym”. Pojawi nam się dokument w przedstawionej formie.
  

11. Podpisując dokument podpisem zaufanym otrzymamy wiadomość sms z kodem. Po zatwierdzeniu wysyłki otrzymamy informację, iż wiadomość została wysłana do wybranego urzędu.