Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub Państwowego Funduszu Celowego

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2020
 
Wsparcie dla dzieci z pieczy zastępczej Drukuj

 161 podmiotów zarówno z pieczy rodzinnej, jak i instytucjonalnej otrzyma wsparcie w postaci między innymi komputerów, laptopów czy środków ochrony osobistej. To efekt realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych  w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na ten cel do Radomia trafi blisko 680 tysięcy złotych.

Dotychczas w ramach otrzymanego dofinansowania zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i akcesoriami.

– Mamy dziwne czasy. Panuje koronawirus, a my musimy być przygotowani do tego, aby dzieci które są w pieczy zastępczej miały możliwość w sposób właściwy realizować swój obowiązek edukacyjny – mówi Jerzy Zawodnik, zastępca prezydenta Radomia.

A sprzęt jest bardzo potrzebny. Potwierdza to Alicja Kwiecińska, która wspólnie z mężem prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. Aktualnie przebywa u niej 8 dzieci.

– My byliśmy na kwarantannie i niestety nie było w domu sprzętu, żeby dzieci mogły naukę prowadzić zdalnie. Teraz wszystko się zmieni. Cieszymy się niezmiernie – mówi pani Alicja.

Trwają postępowania ofertowe między innymi na dostawę maseczek ochronnych, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk oraz termometrów bezdotykowych.

– Teraz przekazujemy zestawy komputerowe, ale mamy też środki na wyposażenie miejsc kwarantanny. Dzięki projektowi możemy kupić między innymi pralkosuszarki, łóżka, materace – rzeczy, które są bardzo potrzebne - dodaje Teodora Karolik, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

Wsparcie trafi do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

– Chciałam podziękować za to, że się Państwo o nas troszczycie i nie zostawiacie nas samych sobie. Zawsze jesteśmy wysłuchani i docenieni w naszej pracy. Cieszymy się z tego sprzętu – mówi Krystyna Grudzień, dyrektor Placówki Rodzinnej nr 12.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, którego liderem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast partnerami Projektu jest 16 Wojewodów, w tym Wojewoda Mazowiecki. Gmina Miasta Radomia w ramach Projektu otrzymała kwotę 677 150,00złotych. 570 702,02 złotych pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, zaś 106 447,98 złotych to środki z budżetu państwa.
 
 
 
 
Fotografie: cozadzien.pl/Piotr Nowakowski