Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub Państwowego Funduszu Celowego

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2020
 
Komunikat dotyczący przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON Drukuj

W związku z rozpoczynającym się od stycznia 2021 roku nowym okresem przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, że o przyznaniu dofinansowania w 2021 roku

nie decyduje kolejność złożenia wniosku

 Jednocześnie informujemy, że o przyznaniu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym decyduje liczba uzyskanych punktów przyznawanych osobie niepełnosprawnej na podstawie dokonanej oceny sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej i jej potrzeb w zakresie rozwijania umiejętności społecznych w oparciu o następujące wytyczne:

  • stopień niepełnosprawności,
  • dochód,
  • niekorzystanie z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w latach poprzednich,
  • występowanie schorzeń sprzężonych potwierdzonych orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • datę powstania niepełnosprawności.
Przypominamy, że do wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym należy dołączyć wypełniony aktualny wniosek lekarza o skierowanie na turnus oraz kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na rok 2021 są już dostępne i wydawane w siedzibie głównej Ośrodka przy ul. Limanowskiego 134 oraz na stronie internetowej www.mops.radom.pl – wzory wniosków.

 Wnioski w wersji papierowej należy składać do urny umieszczonej przed wejściem głównym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu począwszy od 04.01.2021 roku w godzinach od 7.00 do 18.30.

 

 

Odwiedza nas 1 gość