Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub Państwowego Funduszu Celowego

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2020
 
Aktywny samorząd Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski w MOPS w Radomiu – do urn umieszczonych przy wejściu głównym oraz przy wejściu C (wejście boczne od parkingu), a także za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP lub platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Program podzielony jest na dwa moduły:

  • Moduł I wnioski przyjmowane od 1 marca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku

(wnioski dotyczą likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową poprzez likwidację barier transportowych, barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, barier w poruszaniu się oraz pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie opieki nad dzieckiem (opłata za żłobek, przedszkole, opiekę);

  • Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym):

  1. na semestr letni wnioski można składać od 1 marca 2021 roku do 31 marca 2021 roku;

  2. na semestr zimowy wnioski można składać od 1 września 2021 roku do 10 października 2021 roku.


Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Program dotyczy osób mieszkających w Radomiu.

Realizacja programu będzie uzależniona od przekazania środków finansowych przez PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków pomocy dostępne się pod adresem: www.pfron.org.pl oraz www.bip.mops.radom.pl, a także po nr telefonu 48 360 82 88.


 

Odwiedza nas 3 gości