Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub Państwowego Funduszu Celowego

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2020
 
Stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/2022 Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, że wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 będą przyjmowane w następujących terminach:

  • od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • od 1 października 2021 r. do 15 października 2021 r. przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134, za pośrednictwem poczty lub platformy E-PUAP.
Druki wniosku i załączników można pobrać w siedzibie MOPS w Radomiu oraz ze strony: http://www.bip.mops.radom.pl/strona-649-stypendia_szkolne_2021_2022+stypendia_szkolne_2021_2022.html.
Złożenie wniosku po upływie wyznaczonego ustawowego terminu, może skutkować odmową przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego.