Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub Państwowego Funduszu Celowego

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2020
 
Komunikat dotyczący wypłaty świadczeń w miesiącu październiku Drukuj
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż w miesiącu październiku 2021 roku świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypłacone zostaną 14 października, zaś świadczenia wychowawcze (500+) w dniu 15 października.
Wypłaty świadczeń są realizowane po otrzymaniu środków od Wojewody w związku z powyższym w/w terminy mogą ulec zmianie.