Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka Drukuj

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN ZASAD PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ORAZ DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Od 1 listopada 2009 roku przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dzieci i osób, które wystąpiły o przysposobienie dziecka.

Zmiany powyższe wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dn. 31 grudnia 2008, nr 237 poz 1654)


Zastępca Dyrektora MOPS
mgr Marcin Gierczak