Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Komunikat dotyczący wypłaty świadczeń w styczniu Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż w miesiącu styczniu 2022 roku świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypłacone zostaną 14 stycznia, zaś świadczenia wychowawcze (500+) w dniu 17 stycznia.

Wypłaty świadczeń są realizowane po otrzymaniu środków od Wojewody w związku z powyższym w/w terminy mogą ulec zmianie.

Zasiłki stałe w miesiącu styczniu na konta bankowe wypłacone zostaną 14 stycznia.