Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON Drukuj

Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia określające zasady przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

ZARZĄDZENIE NR 376/2015 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 20 kwietnia 2015 roku

tekst zarządzenia:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3752015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 kwietnia. 2015 roku

tekst zarządzenia:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 375/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 kwietnia 2015 roku

tekst zarządzenia:

ZARZĄDZENIE NR 375/2015 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 20 kwietnia 2015 roku

tekst zarządzenia:

ZARZĄDZENIE Nr 374/2015 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 20 kwietnia 2015 roku

tekst zarządzenia:

Zarządzenie nr 1638/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
tekst zarządzenia:

Zarządzenie nr 1639/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie; ustalenia zasad przyznawania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
tekst zarządzenia:

Zarządzenie nr 1640/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia listy przedmiotów i limitu cen w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i w sprzęcie rehabilitacyjnym oraz listę osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.

Katalogu zawierającego wykaz urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynmości z zakresu likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz osoby uprawnione do otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009roku.

Ustalenia kryterium dochodowego uzależniającego wielkość dofinansowania w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
tekst zarządzenia:
tekst zał. nr 1:
tekst zał. nr 2:
tekst zał. nr 3: