Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Świadczenia dla uchodźców Drukuj

Już ponad 1.700 wniosków dla 3.400 osób o jednorazowe świadczenie 300 złotych dla obywateli Ukrainy wpłynęło do radomskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uchodźcy ubiegają się też o zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie czy stypendia szkolne. Coraz częściej okazuje się, że osoby, które złożyły wnioski wróciły na Ukrainę. Przypominamy, że o wyjeździe należy poinformować Ośrodek. 

Na konta uchodźców z Ukrainy wpłynęło już niemal 950 tysięcy złotych jednorazowego wsparcia. Po 300 złotych otrzymało 3.145 osób. W świetle obowiązujących przepisów uchodźcy mogą również obiegać się o wszystkie inne świadczenia - pod warunkiem, że spełnią kryteria dochodowe. Do Ośrodka wpłynęły wnioski między innymi o zasiłki rodzinne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie czy zasiłki szkolne. Należy jednak pamiętać, że pomoc należy się wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca mieszka na terenie Radomia. Coraz częściej, gdy pracownicy Ośrodka kontaktują się telefonicznie z wnioskodawcami okazuje się, że zdecydowali się oni na powrót do Ukrainy. Dlatego apelujemy, aby informować MOPS o każdej zmianie miejsca zamieszkania. Mogą to zrobić zarówno uchodźcy, jak i radomianie którzy przyjęli ich pod dach.

 

Odwiedza nas 2 gości