Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Komunikat dotyczący wypłaty świadczeń w czerwcu Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż w czerwcu świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypłacone zostaną 14 czerwca.

Wypłaty dodatków osłonowych realizowane są na bieżąco.

Wypłaty świadczeń realizowane są po otrzymaniu środków od Wojewody w związku z powyższym w/w terminy mogą ulec zmianie.