Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Dodatek mieszkaniowy Drukuj

Tytuł prawny do zajmowanego lokalu, kryterium dochodowe i kryterium metrażowe – to trzy przesłanki które należy spełnić, aby ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu o dodatek mieszkaniowy. W 2021 roku średnia kwota dodatku wyniosła 225 złotych miesięcznie na gospodarstwo domowe.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się właściciele, najemcy albo podnajemcy lokali mieszkalnych, a także osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Kolejnym warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może przekroczyć 2.265,01 złotych netto, zaś w gospodarstwie wieloosobowym kryterium wynosi 1 698,76 złotych netto na osobę w rodzinie. Dochód liczony jest z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych określa również maksymalną powierzchnię mieszkania przypadającą na liczbę mieszkańców. Szczegółowe informacje o możliwości ubiegania się o pomoc oraz wnioski dostępne są na stronie bip.mops.radom.pl.

W 2021 roku o dodatek mieszkaniowy ubiegało się blisko 2.300 gospodarstw. Ośrodek wypłacił na ten cel łącznie ponad 4.900.000 złotych.

 

Odwiedza nas 7 gości