Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Opieka wytchnieniowa  wolne miejsca Drukuj

W ramach Lokalnego Programu Gminy Miasta Radomia "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności nad którymi sprawowana jest bezpośrednia opieka przez opiekunów lub członków rodzin może zostać objętych wsparciem w formie opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Stała opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością związana jest ze znacznym ograniczeniem samodzielności. Bardzo często oznacza konieczność wsparcia niemal na każdej płaszczyźnie codziennego życia. Opiekunowie muszą podporządkować swoje życie opiece nad osobą od nich zależną, co najczęściej oznacza duże obciążenie fizyczne i psychiczne. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu po raz kolejny realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osoba ubiegająca się o przyznanie usług w formie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego powinna złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134 wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wskazane jest również dołączenie wypełnionej karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM uzupełnionej przez lekarza rodzinnego/ lekarza rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeutę/ pielęgniarkę.

Pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej przyznaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustaleniu sytuacji dochodowej osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134 i pod numerami telefonów: 48 360 83 14, 48 360 87 07.

 

Odwiedza nas 2 gości