Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Komunikat dotyczący świadczenia źródła ciepła Drukuj
WAŻNE!!!

Dodatkiem dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z niektórych źródeł ciepła nie jest objęty

  • GAZ ZIEMNY dystrybułowany siecią gazową
  • GAZ LPG z tzw. BUTLI GAZOWEJ

PRZYZNAJEMY JEDEN DODATEK NA JEDEN ADRES ZAMIESZKANIA

JEDNA OSOBA MOŻE MIEĆ TYLKO JEDNO MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Od poniedziałku, 26 września br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 134 będzie wydawał wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

To bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,piec kaflowy na paliwo stałe,kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy – zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, gazem skroplonym LPG, olejem opałowym.

Wysokość wsparcia to :

  • 3 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyjątkiem drewna kawałkowego

  • 2 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

  • 1 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym

  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest gaz LPG ZE ZBIORNIKA GAZU SKROPLONEGO

Dodatek przyznawany jest bez kryterium dochodowego.

Warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek wypłacony zostanie na wskazane we wniosku konto bankowe.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wnioski dostępne będą na stronie internetowej www.mops.radom.pl w zakładce wzory wniosków oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 134.

Wypełnione wnioski należy wrzucić do urny umieszczonej przy wejściu do Ośrodka.