Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub Państwowego Funduszu Celowego

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2020
 
Wnioski o świadczenie wychowawcze

Z końcem maja 2021 roku upływa termin przyznania świadczenia wychowawczego. Osoby, które nadal chcą pobierać "500+" na dzieci muszą złożyć nowy wniosek.

Więcej…
 
Komunikat dotyczący wypłaty świadczeń w miesiącu maju

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż w miesiącu maju 2021 roku świadczenia rodzinne wypłacone zostaną 14 maja, zaś świadczenia wychowawcze (500+) w dniu 13 maja.

Wypłaty świadczeń są realizowane po otrzymaniu środków od Wojewody. W związku z powyższym w/w terminy mogą ulec zmianie.

 
Komunikat dot. bonów żywieniowych i towarowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż od maja 2021 roku przyznane klientom bony towarowe oraz bony żywieniowe wypłacane będą zgodnie z wydaną decyzją administracyjną w kasie Ośrodka.
 
Komunikat dot. ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 15 h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez Miejski oraz Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2020 poz. 426, ze zm.).

Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności, bez konieczności składania kolejnego wniosku o wydanie  orzeczenia

 
Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Radomia
Ruszyła akcja dystrybucji bezpłatnych maseczek jednorazowych wśród mieszkańców Radomia, przekazanych przez wojewodę mazowieckiego. Patrole Straży Miejskiej będą zaopatrywać mieszkańców poruszających się komunikacją miejską.
 
Więcej…
 
Aktywny samorząd

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej…
 
Komunikat dotyczący wypłaty świadczeń w miesiącu marcu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż w miesiącu marcu 2021 roku świadczenia rodzinne wypłacone zostaną 12 marca, zaś świadczenia wychowawcze (500+) w dniu 15 marca.

Wypłaty świadczeń są realizowane po otrzymaniu środków od Wojewody. W związku z powyższym w/w terminy mogą ulec zmianie.


 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 12 - 22 z 540

Odwiedza nas 2 gości