Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Zapraszamy!
 
Ogrzewalnia zamknięta

 65 osób skorzystało w minionym sezonie zimowym z noclegu w ogrzewalni prowadzonej przez Schronisko dla Bezdomnych. Przed sześć miesięcy w kontenerze zapewniono 954 noclegi. W tym sezonie po raz pierwszy ogrzewany kontener wyposażony był także w zaplecze sanitarne. Ogrzewalnia zakończyła działalność 30 kwietnia.

Więcej…
 
Wizyta amerykańskich studentów

 Kolejni goście odwiedzili radomski Ośrodek Pomocy Społecznej, aby dowiedzieć się, jak nasza jednostka pracuje, jakie stosuje rozwiązania i czym dokładnie się zajmuje. Tym razem byli to studenci amerykańskich uczelni, którzy odwiedzili Polskę w ramach programu edukacyjnego realizowanego przez Szkołę Główna Handlową w Warszawie wspólnie z Council on International Educational Exchange z siedziba w Portland, Maine-USA.

Więcej…
 
Wzorem dla innych

 Przedstawiciele kolejnej instytucji odwiedzili radomski Ośrodek Pomocy Społecznej, by czerpać z naszej wiedzy i doświadczenia. Tym razem dyrekcja i pracownicy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przyjechali do Radomia, aby zapytać o wdrażanie modelu OSL na terenie naszego miasta.

Więcej…
 
Niebieski Tydzień

18 osób skorzystało z pomocy prawnika, 7 – psychologa. To podsumowanie akcji „Niebieski tydzień”, która odbyła się w siedzibie Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy przy ulicy Grabowej. Drugi punkt w którym dyżurowali specjaliści mieścił się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ulicy Malczewskiego.

Więcej…
 
Grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, o godzinie 16.00 w Klubie Senior Wigor przy ulicy Rwańskiej 7, organizowane są spotkania grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę alzheimera.
Więcej…
 
Komunikat

KOMUNIKAT


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” będą mogły składać wnioski w MOPS w Radomiu – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym):

  • na semestr letni od 4 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r.;
  • na semestr zimowy od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.


Ponadto informujemy, że za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
  3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.


Program dotyczy tylko osób zamieszkujących na terenie miasta Radom.

Realizacja będzie uzależniona od przekazania środków finansowych przez PFRON na ww. program.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 23 - 33 z 467

Odwiedza nas 3 gości