Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN ZASAD PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ORAZ DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Więcej…
 
LODOŁAMACZE 2009 - IV edycja Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie

22 stycznia w Agencji Prasowej PAP w Warszawie, nastąpiło oficjalne rozpoczęcie IV edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie - LODOŁAMACZE 2009.

Więcej…
 
KOMUNIKAT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje kontem o nr:

47 1240 3259 1111 0000 2989 0460 Bank Polska Kasa Opieki SA II Oddział w Radomiu

na które można dokonywać wpłat tutyłem darowizny z zaznaczeniem celu przeznaczenia.
 
ZAPROSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół Profilaktyki Rodzinnej i Opieki nad Dzieckiem w Radomiu w ramach promocji rodzinnej opieki zastępczej, serdecznie zaprasza na cykl reportaży pod hasłem „Kto mnie pokocha”, emitowanych przez TV Dami w następujących terminach:

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 listopada 2008 roku,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30 grudnia 2008 roku.


Jeśli los osieroconych dzieci nie jest Ci obojętny, zgłoś się do Zespołu Profilaktyki Rodzinnej i Opieki nad Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, codziennie w godz.8:00-15:30, p.304,305,306b
 
Komunikat DOM

Radom, dnia 25 wrzesnia 2008 r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję mieszkańców Radomia, że od 1 października 2008 roku Dział Obsługi Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 8.00 do 18.00

wtorek - piątek: od 7.30 do 16.30

 

Kierownik
Działu Obsługi Mieszkańców
mgr Teresa Opałka
 
Komunikaty dotyczące świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Radom, dnia 7 sierpnia 2008 r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia (rok urodzenia 1990 i starsze) będą przyjmowane wraz z zaświadczeniem o uczęszczaniu odpowiednio:

  • do szkoły we wrześniu
  • do szkoły wyższej w październiku
Kierownik
Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
mgr Agnieszka Pysiak

Radom, dnia 7 sierpnia 2008 r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że druki wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydawane są w informacji Działu Obsługi Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 134.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 6 sierpnia 2008 r. w Zespole ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w siedzibie MOPS w pokojach 302 A, 303 A i 303 B (III piętro).

Kierownik
Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
mgr Agnieszka Pysiak

KOMUNIKAT

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów:
  1. od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna;
  2. do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo;
  3. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł;
  4. w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
  2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
  3. zawarła związek małżeński.
 
"Aktywność szansą na lepsze jutro"

MOPS przystąpił do realizowania projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wartość projektu 1.539.637 zł.

MOPS przystąpił do realizowania projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wartość projektu 897.123 zł.

Projekty są współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
«« start « poprz. 41 42 43 44 45 46 nast. » koniec »»

Pozycje: 496 - 506 z 506

Odwiedza nas 5 gości