Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub Państwowego Funduszu Celowego

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2020
 
Czerwiec Aktywnych Społeczności

„CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI”

         Miasto już po raz czwarty włączyło się w ogólnopolską  społeczno – edukacyjną kampanię  promującą obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI,  której  hasłem jest  „Zróbmy coś dla siebie i dla naszych społeczności”. 
        Rozwój społeczności lokalnych jest w znacznej mierze uzależniony od aktywności samych mieszkańców, od ich udziału w życiu społecznym i to nie tylko w zakresie konsumowania istniejących dóbr ale także ich tworzenia. W tej aktywności muszą oni oczywiście być przez cały czas wspierani i wspomagani przez samorząd i to zarówno przez władze samorządowe, jak i wszystkie jego agendy, czyli poszczególne wydziały oraz jednostki organizacyjne, w szczególności działające na niwie pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu, itp. 
       Celem kampanii jest przede wszystkim podsumowanie działań społecznych, które mają miejsce w ciągu całego roku. Miesiąc czerwiec jest także okazją do inicjowania nowych przedsięwzięć, krótko lub długofalowych. Dlatego też i w tym roku w Radomiu na terenie poszczególnych osiedli będą realizowane różnego rodzaju przedsięwzięcia ilustrujące społeczną aktywność, m.in.: będą miały miejsce akcje mające na celu poprawę estetyki otoczenia (sprzątanie śmieci, sadzenie krzewów, kwiatów, itp.) lub wyglądu bloków, np.: odnawianie klatek schodowych, odbędzie się wiele spotkań o charakterze informacyjno – edukacyjnym oraz wiele imprez integracyjnych. Do udziału w tych przedsięwzięciach zapraszam przedstawicieli poszczególnych społeczności lokalnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w poprzednich latach odbyło się około 100 różnego rodzaju akcji, w których uczestniczyło kilka tysięcy Radomian.
       Poniżej zamieszczony jest harmonogram imprez, jakie będą się odbywały w miesiącu czerwcu na terenie poszczególnych osiedli.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radomiu

Więcej…
 
Obchody Radomskich Dni Godności

Obchody Radomskich Dni Godności odbyły się w naszym mieście juz po raz piąty i trwały od 15 do 17 maja 2008 roku.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją działań podjętych w 2003 roku przez Zespół Radomskie Forum Integracyjne, którego celem jest szeroko pojęta integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami miasta podczas występów artystycznych, warsztatów tematycznych, gier i zabaw sportowych. W trakcie obchodów swoje umiejętności i talenty wspólnie prezentowały osoby sprawne i niepełnosprawne.

Dotychczasowe obchody Radomskich Dni Godności cieszyły sie wśród mieszkańców Radomia dużą popularnością. Dowiodły, że organizacja imprez integracyjnych ma głęboką wartość społeczną, bowiem przyczyniają się one do przełamywania barier mentalnych w postrzeganiu osób niepełnosprawnych. Ponadto zakładamy, że działania tego typu prowadzić będą do uruchamiania zasobów lokalnych w celu umożliwienia pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach kulturalnych, sportowych, samopomocowych, w szczególności na rzecz osób młodych.

Impreza odbywała się pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka.

Więcej…
 
Dni Godności 2008

W imieniu Zespołu Radomskie Forum Integracyjne serdecznie zapraszam mieszkańców miasta do udziału w obchodach V RADOMSKICH DNI GODNOŚCI, które organizowane są w dniach 15 – 17 maja 2008 roku.

Impreza odbywa się cyklicznie od pięciu lat w maju i jej celem jest szeroko pojęta integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami miasta podczas występów artystycznych, warsztatów tematycznych, gier i zabaw sportowych. Dotychczasowe obchody Radomskich Dni Godności cieszyły się wśród mieszkańców Radomia dużą popularnością i dowiodły, że organizacja imprez o charakterze integracyjnym ma ogromną wartość społeczną.

Więcej…
 
Komunikat MOPS

Radom, dnia 15 stycznia 2008 r.    SZANOWNI MIESZKAŃCY

W związku z przechodzeniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu na bezgotówkowe formy wypłaty świadczeń tj. kartę przedpłaconą lub konto bankowe uprzejmie proszę o zgłaszanie się (z dowodem osobistym) do MOPS przy ul. Limanowskiego 134 pokój 005 (parter), celem otrzymania karty.

W przypadku posiadania własnego konta bankowego proszę o dostarczenie do pokoju 004 (parter) numeru rachunku bankowego.

Dyrektor Ośrodka
mgr Krzysztof Błędowski

 
«« start « poprz. 41 42 43 44 45 46 47 48 nast. » koniec »»

Pozycje: 518 - 521 z 521

Odwiedza nas 1 gość