Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
KOMUNIKAT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje kontem o nr:

47 1240 3259 1111 0000 2989 0460 Bank Polska Kasa Opieki SA II Oddział w Radomiu

na które można dokonywać wpłat tutyłem darowizny z zaznaczeniem celu przeznaczenia.
 
ZAPROSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół Profilaktyki Rodzinnej i Opieki nad Dzieckiem w Radomiu w ramach promocji rodzinnej opieki zastępczej, serdecznie zaprasza na cykl reportaży pod hasłem „Kto mnie pokocha”, emitowanych przez TV Dami w następujących terminach:

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 listopada 2008 roku,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30 grudnia 2008 roku.


Jeśli los osieroconych dzieci nie jest Ci obojętny, zgłoś się do Zespołu Profilaktyki Rodzinnej i Opieki nad Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, codziennie w godz.8:00-15:30, p.304,305,306b
 
Komunikat DOM

Radom, dnia 25 wrzesnia 2008 r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję mieszkańców Radomia, że od 1 października 2008 roku Dział Obsługi Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 8.00 do 18.00

wtorek - piątek: od 7.30 do 16.30

 

Kierownik
Działu Obsługi Mieszkańców
mgr Teresa Opałka
 
Komunikaty dotyczące świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Radom, dnia 7 sierpnia 2008 r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia (rok urodzenia 1990 i starsze) będą przyjmowane wraz z zaświadczeniem o uczęszczaniu odpowiednio:

  • do szkoły we wrześniu
  • do szkoły wyższej w październiku
Kierownik
Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
mgr Agnieszka Pysiak

Radom, dnia 7 sierpnia 2008 r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że druki wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydawane są w informacji Działu Obsługi Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 134.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 6 sierpnia 2008 r. w Zespole ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w siedzibie MOPS w pokojach 302 A, 303 A i 303 B (III piętro).

Kierownik
Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
mgr Agnieszka Pysiak

KOMUNIKAT

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów:
  1. od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna;
  2. do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo;
  3. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł;
  4. w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
  2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
  3. zawarła związek małżeński.
 
"Aktywność szansą na lepsze jutro"

MOPS przystąpił do realizowania projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wartość projektu 1.539.637 zł.

MOPS przystąpił do realizowania projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wartość projektu 897.123 zł.

Projekty są współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
Czerwiec Aktywnych Społeczności

„CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI”

         Miasto już po raz czwarty włączyło się w ogólnopolską  społeczno – edukacyjną kampanię  promującą obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI,  której  hasłem jest  „Zróbmy coś dla siebie i dla naszych społeczności”. 
        Rozwój społeczności lokalnych jest w znacznej mierze uzależniony od aktywności samych mieszkańców, od ich udziału w życiu społecznym i to nie tylko w zakresie konsumowania istniejących dóbr ale także ich tworzenia. W tej aktywności muszą oni oczywiście być przez cały czas wspierani i wspomagani przez samorząd i to zarówno przez władze samorządowe, jak i wszystkie jego agendy, czyli poszczególne wydziały oraz jednostki organizacyjne, w szczególności działające na niwie pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu, itp. 
       Celem kampanii jest przede wszystkim podsumowanie działań społecznych, które mają miejsce w ciągu całego roku. Miesiąc czerwiec jest także okazją do inicjowania nowych przedsięwzięć, krótko lub długofalowych. Dlatego też i w tym roku w Radomiu na terenie poszczególnych osiedli będą realizowane różnego rodzaju przedsięwzięcia ilustrujące społeczną aktywność, m.in.: będą miały miejsce akcje mające na celu poprawę estetyki otoczenia (sprzątanie śmieci, sadzenie krzewów, kwiatów, itp.) lub wyglądu bloków, np.: odnawianie klatek schodowych, odbędzie się wiele spotkań o charakterze informacyjno – edukacyjnym oraz wiele imprez integracyjnych. Do udziału w tych przedsięwzięciach zapraszam przedstawicieli poszczególnych społeczności lokalnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w poprzednich latach odbyło się około 100 różnego rodzaju akcji, w których uczestniczyło kilka tysięcy Radomian.
       Poniżej zamieszczony jest harmonogram imprez, jakie będą się odbywały w miesiącu czerwcu na terenie poszczególnych osiedli.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radomiu

Więcej…
 
Obchody Radomskich Dni Godności

Obchody Radomskich Dni Godności odbyły się w naszym mieście juz po raz piąty i trwały od 15 do 17 maja 2008 roku.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją działań podjętych w 2003 roku przez Zespół Radomskie Forum Integracyjne, którego celem jest szeroko pojęta integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami miasta podczas występów artystycznych, warsztatów tematycznych, gier i zabaw sportowych. W trakcie obchodów swoje umiejętności i talenty wspólnie prezentowały osoby sprawne i niepełnosprawne.

Dotychczasowe obchody Radomskich Dni Godności cieszyły sie wśród mieszkańców Radomia dużą popularnością. Dowiodły, że organizacja imprez integracyjnych ma głęboką wartość społeczną, bowiem przyczyniają się one do przełamywania barier mentalnych w postrzeganiu osób niepełnosprawnych. Ponadto zakładamy, że działania tego typu prowadzić będą do uruchamiania zasobów lokalnych w celu umożliwienia pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach kulturalnych, sportowych, samopomocowych, w szczególności na rzecz osób młodych.

Impreza odbywała się pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka.

Więcej…
 
«« start « poprz. 51 nast. » koniec »»

Pozycje: 551 - 559 z 559

Odwiedza nas 3 gości