Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Komunikat
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż od dnia 10 maja zostaną zamknięte punkty przyjmowania wniosków w ramach Programu Rodzina 500+ zlokalizowane w: Zespole Pracy Socjalnej przy ulicy Reja 5, Słonecznym Domu przy ulicy Dzierzkowskiej 9, Zespole Pracy Socjalnej przy ulicy Królowej Jadwigi 15 oraz Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wyścigowej 16. Osoby chcące złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze zapraszamy do głównej siedziby MOPS przy ulicy Limanowskiego 134. W przypadku tworzenia się kolejek ponownie uruchomione zostaną dodatkowe punkty.
 
Komunikat
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przypomina, że osoby, które w roku szkolnym 2015/2016 zostały objęte pomocą materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolnym, zobowiązane są do przedłożenia do dnia 31 maja 2016 r. imiennych rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne. Przedstawienie w/w dokumentów stanowi warunek niezbędny do wypłacenia II raty stypendium.
 
Informacja o spotkaniach Centrum Aktywności Lokalnej w Zespołach Pracy Socjalnej w miesiącu maju
Informacja o spotkaniach Centrum Aktywności Lokalnej w Zespołach Pracy Socjalnej w miesiącu maju 2016 roku.
Więcej…
 
Wielkie sprzątanie na Potkanowie
Mieszkańcy z ulicy Odlewniczej na radomskim Potkanowie rozpoczęli wiosenne porządki. W akcję zaangażowali się wszyscy, niezależnie od wieku. W ten sposób chcieli zadbać o swoje osiedle i pokazać, że są gotowi na dalsze zmiany.
Więcej…
 
Program Rodzina 500+
Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 r.
 
Od  1 kwietnia 2016 r. w punktach:

1. MOPS Limanowskiego 134 DOM – w godz. 7.30 - 15.30
2. Zespół Pracy Socjalnej ul. Grabowa 17 – w godz. 7.30 - 15.30
3. Słoneczny Dom  ul. Dzierzkowska 9 - w godz. 7.30 - 15.30
4. Zespół Pracy Socjalnej ul. Królowej Jadwigi 15 - w godz. 7.30 -15.30
5. Zespół Pracy Socjalnej ul. Reja 5 - w godz. 7.30 - 15.30
6. Caritas ul. Kościelna 14 - w godz. 8.00 - 15.30
Więcej…
 
"Rodzina 500 +" - Świadczenie dla dzieci w pieczy zastępczej (WNIOSEK, INFORMACJE)
Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Dodatek jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Nie stanowi on dochodu rodziny zastępczej.
Więcej…
 
Komunikat
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, że realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 89 - 99 z 433

Odwiedza nas 2 gości