Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków są dostępne tutaj .

 
"Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu"
Materiały informacyjne, dotyczące kampanii "Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu": 
Film
 
"Czas na aktywność!"
 
Kolejne etapy realizacji projektu „Czas na aktywność!"
 
Więcej…
 
Komunikat


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, że w związku z rozdysponowaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G nabór wniosków został zakończony."

 
"Czas na aktywność!"
 
 Projekt "Czas na aktywność! współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja
społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.
 
Okres realizacji: 01.02.2017 – 30.04.2018
 
Więcej…
 
Komunikat
Radom, dnia 6 grudnia 2017r.
 
KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje,że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na rok 2018 są już dostępne i wydawane w siedzibie głównej ośrodka przy ul. Limanowskiego 134 oraz na stronie internetowej www.mops.radom.pl

Wnioski na rok 2018 będą przyjmowane od 2-go stycznia 2018 r.

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie kompletne wnioski.

Informujemy, że skierowanie na turnus rehabilitacyjny powinno być wystawione przez lekarza najwcześniej w miesiącu grudniu 2017r.

Zastępca Dyrektora Ośrodka

 
Komunikat
KOMUNIKAT
 

Od 2-go listopada 2017r. Zespoły Pracy Socjalnej nie  przyjmują wniosków.

Złożenie wniosku będzie możliwe wyłącznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134
w Dziale Obsługi Mieszkańców w godzinach:

poniedziałek 7:30-17:30

wtorek-piątek 7:30-15:30

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 100 - 110 z 496