Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub Państwowego Funduszu Celowego

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2020
 
Niebieski Tydzień

18 osób skorzystało z pomocy prawnika, 7 – psychologa. To podsumowanie akcji „Niebieski tydzień”, która odbyła się w siedzibie Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy przy ulicy Grabowej. Drugi punkt w którym dyżurowali specjaliści mieścił się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ulicy Malczewskiego.

Więcej…
 
Grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, o godzinie 16.00 w Klubie Senior Wigor przy ulicy Rwańskiej 7, organizowane są spotkania grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę alzheimera.
Więcej…
 
Komunikat

KOMUNIKAT


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” będą mogły składać wnioski w MOPS w Radomiu – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym):

  • na semestr letni od 4 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r.;
  • na semestr zimowy od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.


Ponadto informujemy, że za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
  3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.


Program dotyczy tylko osób zamieszkujących na terenie miasta Radom.

Realizacja będzie uzależniona od przekazania środków finansowych przez PFRON na ww. program.

 
Komunikat

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż pracownicy socjalni przychodzący do domu na wywiad środowiskowy zawsze muszą mieć przy sobie legitymację służbową i okazać ją osobie z którą przeprowadzany jest wywiad. Szczególnie w sytuacji, gdy pracownik odwiedza środowisko po raz pierwszy, bądź gdy mieszkaniec sam nie zgłaszał potrzeby spotkania z pracownikiem. Ponadto w żadnym wypadku pracownicy socjalni nie proszą o pieniądze. W sytuacji, gdy w Państwa domach pojawią się osoby podające się za pracowników pomocy społecznej i nie będą miały przy sobie legitymacji służbowej należy powiadomić policję. Mogą to być oszuści, którzy będą chcieli nas okraść.
W razie wątpliwości tożsamość pracownika socjalnego można potwierdzić w odpowiednim Zespole Pracy Socjalnej lub w siedzibie Ośrodka osobiście, bądź telefonicznie pod numerem 48 360 84 88.

 

Więcej…
 
Komunikat

                

 

 

 

 Komunikat


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w 2019 roku realizuje pilotażowy program "Aktywny Samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski w Module II można składać:

na semestr letni od 4 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r.;

na semestr zimowy od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

Adresatem programu są osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mający przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Bliższe informacje udzielane są w MOPS w Radomiu ul. Limanowskiego 134 w pok. 111b

( I piętro ) w godz. 7.30 do 15.30 lub telefonicznie 48/ 360 82 88.


 
Osoby bezdomne policzone

242 osoby bezdomne przebywały w Radomiu 13 i 14 lutego. To wynik  ogólnopolskiego badania osób bezdomnych, które decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się w tym roku. 2 osoby bezdomne to dzieci.

Więcej…
 
Komunikat
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 są dostępne i wydawane w siedzibie głównej Ośrodka przy ul. Limanowskiego 134 oraz są dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl
 
Wnioski na rok 2019 będą przyjmowane od 2-go stycznia 2019 r.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 100 - 110 z 540