Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Ogłoszenie

Radom, dnia 5 października 2010 roku

Szanowni Państwo

W przypadku podjęcia zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) i Szwajcarii przez członków rodzin pobierających świadczenia rodzinne na terenie miasta Radomia, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie tutejszy Ośrodek. Niezgłoszenie/ zatajenie przez świadczeniobiorcę powyższego faktu wiąże się z wszczęciem przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej procedury uznania świadczeń przyznanych w Polsce za nienależnie pobrane i wydania decyzji o konieczności zwrotu wypłaconych kwot zasiłków wraz z odsetkami.

Instytucje właściwe dla danego kraju przesyłają każdorazowo informację potwierdzającą uprawnienia do świadczeń rodzinnych bez udziału wnioskodawcy.

Z-ca Dyrektora

mgr Marcin Gierczak

 
Dzień Pracownika Socjalnego - 2010

 
Spotkania Centrum Aktywności Lokalnej w Zespołach Pracy Socjalnej w miesiącu Listopad 2010 r.
Spotkania Centrum Aktywności Lokalnej w Zespołach Pracy Socjalnej w miesiącu Listopad 2010 r.
Więcej…
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020
Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu:
 
Spotkania Centrum Aktywności Lokalnej w Zespołach Pracy Socjalnej w miesiącu październiku 2010 r.
Spotkania Centrum Aktywności Lokalnej w Zespołach Pracy Socjalnej w miesiącu październiku 2010 r.
Więcej…
 
Ogłoszenie
              Szanowni Mieszkańcy Radomia!


Z dniem 1 października 2010 roku Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu zmienił swą siedzibę. Obecnie Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ul.Wyścigowej 16.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem orzeczenia zapraszamy do nowej siedziby Zespołu przy ul. Wyścigowej 16.

                                               

Przewodnicząca MZON

Izabela Środa

 
Informacja o spotkaniach Centrum Aktywności Lokalnej w Zespołach Pracy Socjalnej w miesiącu wrześniu


Więcej…
 
«« start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 nast. » koniec »»

Pozycje: 372 - 382 z 429